MAMA 2017 - shit they always do and my favorites, of course.

November 05, 2017

For some reason people are really outraged, because from the accounts of some artists suddenly millions of votes disappeared. Actually it's a pretty good reason for being angry especially since the target of this was mostly BTS. This almost hurt me. Almost. Well, isn't this our fault that votes were made from phony accounts? At least that's what Mnet says. Unless SM really did give a few bags of wons to some higher ups bureaucrats so that EXO could be the top all the lists. As I mentioned before, I don't really care, because I know from this whole voting won't really influence the fial results. You have to understand that the prizes will be given out just as Mnet decides. Which is in a sense a good practice, at least everyone has a chance to get a statuette. Only, it's a pity that the time of all the people actually voting for their favourite artists is being wasted. So then, let's chill since our votes don't count anyway.
With this short prelude, like last year, let's move on to my favourites in every category. Ready? c:
Nie wiedzieć dlaczego, ludzie są okropnie oburzeni, bo z kont kilku wykonawców nagle zniknęły miliony głosów. Właściwie to jednak jest dość dobry powód do złości, szczególnie, że celem zabiegów zostało BTS. Prawie mnie to zabolało. Prawie. Cóż, czy to przypadkiem nie nasza wina, że głosy zostawały dodawane z jakichś oszukańczych kont? Przynajmniej tak twierdzi Mnet. No chyba, że SM faktycznie przekazało kilka worków wonów wyżej postawionym urzędnikom, żeby EXO z dumą górowało na listach nominowanych. Jak wspomniałam, jakoś specjalnie mnie to nie obchodzi, bo z doświadczenia wiem, że całe to głosowanie nie bardzo wpływa na ostateczne wyniki. Musicie przyjąć do wiadomości, że nagrody zostaną rozdane tak, jak Mnet sobie to wymyśli. Co poniekąd jest dość dobrą praktyką, bo przynajmniej każdy ma szanse na dostanie jakiejś statuetki. Tylko szkoda czasu tych wszystkich ludzi, którzy codziennie głosują na swoich ulubionych wykonawców. Więc już, nie spinamy się więcej, bo nie ma o co, nasze głosy i tak się nie liczą.
Tym krótkim wstępem, jak w poprzednim roku, przechodzimy do moich faworytów w każdej z kategorii. Gotowi? c:


1. Best New Male Artist
Wanna One. I don't think I need to explain.
Wanna One. Chyba nie muszę się tłumaczyć.2. Best New Female Artist
My vote goes to Weki Meki. Although the girls have debuted quite recently, they deserve the statuette.
Jestem za Weki Meki. Co prawda, dziewczyny zadebiutowały dość niedawno, ale zasługują na statuetkę.

3. Best Male Group
The category is quite general and I'd automatically give the first place to BTS but, so they don't get everything, I'm considering EXO or Wanna One too. This category is quite indifferent to me. Kategoria dość ogólna i odruchowo oddałabym tu pierwsze miejsce BTS, ale żeby nie było, że zgarną wszystko, rozważam też EXO albo Wanna One. Ta kategoria jest mi dość obojętna.

4. Best Female Group
Red Velvet. Last year too, I was hesitating between the girls and MAMAMOO. Actually TWICE could get the statuette too. Probably the ones who win will be BLACKPINK though. But GFRIEND did a good job this year too. In short - this is indifferent to me too, #multifandomproblems.
Red Velvet. Rok temu też miałam dylemat pomiędzy dziewczynami a MAMAMOO. Właściwie TWICE też mogłyby zdobyć statuetkę. Ale pewnie wygrają BLACKPINK. Choć GFRIEND też nieźle radziły sobie w tym roku. W skrócie - też jest mi to obojętne, #multifandomproblems.

5. Best Male Artist
I don't know why I'm so unconcerned with the this year's nominations but it's similar in this category too - G-DRAGON, ZICO or Zion T. I'm pulled towards GD though. Such a bullshit. And the boy did a world tour as well which I didn't attend.
Nie wiem, dlaczego w tym roku jestem tak bardzo obojętna na nominacje, ale tutaj podobnie - G-DRAGON, ZICO lub Zion.T. Choć najbardziej ciągnie mnie do GD. Taki bullshit. No i chłopak zaliczył światową trasę koncertową, na której mnie nie było.

6. Best Female Artist
IU is forever #1 in my heart but I'm not sure if she'll beat Sunmi and her Gashina.
W moim sercu IU jest zawsze #1, ale nie wiem, czy pobije Sunmi i jej Gashinę.

7. Best Dance Performance
Taemin. Good boy, I recommend him. 
Taemin. Dobry chłopak, polecam.

8. Best Dance Performance Group
If BTS were nominated with Not Today I wouldn't even give it a thought. If the choice if between DNA and Cherry Bomb by NCT127 I will immediately choose NCT127. I don't understand why they're in last place here.
Gdyby nominowano BTS z Not Today, to bym się nawet nie zastanawiała. Gdy mogę wybrać DNA, a Cherry Bomb NCT127, bez zastanowienia wybiorę NCT127. Nie rozumiem, czemu są tutaj ostatni.
9. Best Dance Female Group
Last year I voted for Red Velvet here and this is what I'm doing this one too. I'm a little bit boring in my habits and preferences after all. But doesn't Red Flavour have an adorable choreography? 
W tamtym roku głosowałam tutaj na Red Velvet i tak samo robię teraz. Jestem jednak trochę nudna w tych swoich przyzwyczajeniach i preferencjach. Ale czyż Red Flavor nie ma uroczej choreografii?

10. Best Vocal Performance Male Solo
This is probably the hardest category cause I'd like to give the prize to Zion.T, Han Dong Geun and Hwang Chi Yeul. 
To jest chyba najcięższa kategoria, bo wręczyłabym nagrodę dla Zion.T, Han Dong Geun i Hwang Chi Yeul.

11. Best Vocal Performance Female Solo
Let's welcome IU once more.
Powitajmy IU raz jeszcze.

12. Best Vocal Performance Group
I'm checking what I wrote last year (you can see it here) and I'm not surprised to see that I'm still #teamMAMAMOO. Besides, we did a cover of Yes I am. I know none of you have seen it, but it really does exist.
Sprawdzam, co pisałam rok temu (możecie to zobaczyć tutaj) i wcale nie dziwi mnie to, że wciąż jestem #teamMAMAMOO. Poza tym, robiłyśmy cover do Yes I am. Wiem, że nikt z was go nie widział, ale on naprawdę istnieje.

13. Best Band Performance
Again, boring and obvious, I give my votes to FTISLAND, DAY6 and HYUKOH. 
Znów nudna i przewidywalna ja oddaje swoje głosy na FTISLAND, DAY6 i HYUKOH.

14. Best HipHop & Urban Music
The name of the category has been changed but what hasn't is my little interest in rap. So every time what's left is the choice of old and lovely ZICO.
Nazwa kategorii została zmieniona, ale nie zmieniło się moje małe zainteresowanie rapem. Więc zostaje mi tylko za każdym razem wybierać dobrze znanego i kochanego ZICO.

15. Best Collaboration
There's nothing interesting to choose so I'm left with voting for IU and Ohhyuk. Although personally I'd prefer to have the song of IU and G-Dragon here. Or PSY and G-Dragon.
Nie ma tu nic ciekawego do wybrania, więc pozostaje mi głosować na IU i Ohhyuka. Choć osobiście wolałabym tu mieć piosenkę IU i G-Dragona. Albo PSY i G-Dragona.

16. Best Music Video
Here I'm torn between the work that must have been invested in creating the whole world of EXO's Power and the aesthetics of BTS's Spring Day. But thruthfully, I'm pulled towards the joyful and colourful Energetic by Wanna One.
Jestem tutaj rozdarta pomiędzy pracą, jaka musiała zostać włożona w stworzenie całego świata w Power EXO, a estetycznością Spring Day BTS. Ale tak naprawdę, to ciągnie mnie do tego radosnego i kolorowego Energetic Wanna One.

17. Best OST
YOU HAVE NO IDEA HOW MUCH DISAPPOINTED I AM THAT IN THE THREE PROPOSITIONS FROM GOBLIN THERE'S NO ROUND AND ROUND. AFTER ALL THAT WAS THE BIGGEST HIT WHICH CAME TO EXISTENCE UNDER THE INFLUENCE OF FANS.
I really don't know why this song isn't listed. I'm outraged. As you can see. So I vote for Stay With Me. Although it's Heize and Han Soo Ji that should win.
NIE WIECIE, JAK BARDZO JESTEM ZAWIEDZIONA, ŻE W TRZECH PROPOZYCJACH Z GOBILNA, ŻADNA Z NICH NIE JEST ROUND AND ROUND. PRZECIEŻ TO BYŁ NAJWIĘKSZY HIT, KTÓRY POWSTAŁ SPECJALNIE PRZEZ WPŁYW FANÓW.
Naprawdę nie wiem, dlaczego nie ma tej piosenki na liście. Jestem oburzona. Jak zresztą widzicie. Więc głosuję na Stay with me. Choć to Heize i Han Soo Ji powinny wygrać.18. Qoo10 Song of the Year
I'll surprise you all because of all songs proposed this time I choose Beautiful MONSTA X. I don't vote for BTS because DNA is not my song of the year. It was released about a month ago so how can it be the song of THE WHOLE YEAH? It can't (I'm joking, of course I vote for BTS just to make them win, but I don't thing they should win there).
Zaskoczę was wszystkich, bo z zaproponowanych piosenek za każdym razem wybieram Beautiful MONSTA X. Nie głosuję na BTS, bo DNA nie jest moją piosenką roku. Zostało wydane jakiś miesiąc temu, więc jak może być piosenką CAŁEGO ROKU? Nie może (żartuję, oczywiście, że głosuję na BTS, żeby mogli tu wygrać, choć to nie oni są moim faworytem).

19. Qoo10 Artist of the Year
I know this award will go to BTS because otherwise the world would end. They didn't get the award on Billboard Awards not to be the artist of the year in Korea. Although there's still AMA waiting for them. It's nice that they're appreciated in USA at least.
I'll tell you a secret. I vote for BTS, but in the depths of my soul I know that the nomination should go to DAY6. Whatsmore, they should win. Have you seen singers before who would release new singles for 12 months, every 30 days? Cause I haven't. Well, we won't be seeing this again so DAY6's work should really be appreciated.
Wiem, że tutaj nagrodę zdobędzie BTS, bo gdyby nie wygrało, świat stanąłby na głowie. Nie po to dostawali nagrodę na Billbordzie, żeby nie zostać artystą roku w Korei. Choć jeszcze czeka na nich AMA. Miło, że chociaż w USA ich doceniają.
Zdradzę wam sekret. Głosuję na BTS, ale w głębi wiem, że nominację powinno otrzymać DAY6. Co więcej, zespół powinien to wygrać. Widzieliście wcześniej piosenkarzy, którzy przez dwanaście miesięcy, co 30 dni wypuszczaliby nowe single? Bo ja nie. I więcej pewnie tego nie zobaczymy, więc praca DAY6 naprawdę powinna zostać doceniona.

That's all as far as this year's MAMA is concerned. I hope that the conflicts between ARMY and EXO-L will finally cease to exist because it's starting to get boring. Let EXO be the most infliencial one in Korean and BTS take care of the worldwide scene. And Mnet will give out the awards as they want to.
To tyle, jeżeli chodzi o tegoroczne MAMA. Liczę na to, że konflikty pomiędzy ARMY a EXO-L w końcu przestaną istnieć, bo to już zaczyna się robić nudne. Niech EXO będzie tą najbardziej wpływową grupą w Korei, podczas gdy BTS zajmie się rynkiem światowym. A Mnet rozda nagrody tak, jak będzie chciał.

1 comment:

 1. Hej, it's me again!

  Powiem Ci szczerze, że pomijając BTS (i NCT127 z Cherry Bomb, wielbię Cię za to <3) mam całkiem innych faworytów w większości kategorii. X'D
  Meh, to jest takie przykre, mając świadomość, że wszystko i tak jest ustawione. X'D Jednakże co roku bardzo lubię ten moment, kiedy zaczyna się głosowanie i mogę codziennie poklikać sobie trochę w ankiecie (chyba mogę to tak nazwać?). :D

  I tak, ja również uważam, że ta cała wojna pomiędzy ARMY i EXO-L jest beznadziejna. Gdybym uważała inaczej, musiałabym się sama rozszarpać i kłócić ze sobą. X'D

  Hwaiting!

  Mana~

  PS UWAŻAM, ŻE NCT127 POWINNI WYGRAĆ W TEJ JEDNEJ KATEGORII, NIC BY SIĘ NIE STAŁO

  ReplyDelete

Powered by Blogger.