Put it on ice bitch, Dr Pepper.

August 14, 2015

A while ago I mentioned this song.
"[...] what is to hide here, it's so shallow that it's hard for me to write about it"
I still think so.
Jakiś czas temu wspomniałam o tej piosence.
"[...] co tu kryć, jest tak płytka, że ciężko mi o niej w ogóle pisać"
Wciąż tak uważam.

When a man several times will hear a specific song, he starts to get used to it, tolerate it or even like it. But it does not work like that here. Probably because I did not strained myself to play over and over again Dr Pepper. I did not even bother myself to get that song. Let it circuit somewhere on the Internet, but don't let thos take my disk space.
I'm a little sad because even though the song is poor, I was hoping that although the video will be alright (ok, I did not even expect the video, to to tell the truth, I forgot that CL has a debut, because she's doing it already for half a year).
But I'm sad.
Kiedy człowiek kilka razy przesłucha konkretną piosenkę, zaczyna się do niej przyzwyczajać, tolerować ją, czy nawet ją lubić. Ale to tak tutaj nie działa. Pewnie dlatego, że nie wysiliłam się, żeby odtwarzać w kółko Dr Pepper. Nawet nie zadałam sobie trudu, żeby zdobyć tą piosenkę. Niech sobie krąży gdzieś w internecie, ale niech nie zajmuje mi miejsca na dysku.
Trochę jest mi smutno, bo mimo iż piosenka jest słaba, liczyłam, że chociaż teledysk będzie w porządku (ok, nawet nie spodziewałam się teledysku, prawdę powiedziawszy zapomniałam, że CL miała debiutować, bo robi to już od pół roku).
Ale jest mi smutno."Can't handle this volume, can't handle this song, but you going bounce to this shit". And I can't stand the fact that when people ask me about my favorite Korean singers, I mention IU and CL. But this is nothing, it's not a reason for sadness.
To despair can lead only how much meaninglessness, without any message and vulgar is the video. Until even a person begins to wonder if something by accident not mixed up in producers minds. And if people really want entertainment at such low level.
Fortunately not. At least that I can deduce from the negative comments from the fans. Though on the other hand, that are sad news for vocalists. It's not nice for anybody. when his work is perceived in such a despicable way.
"Can't handle this volume, can't handle this song, but you going bounce to this shit". A ja nie mogę znieść tego, że kiedy ludzie pytają mnie o moje ulubione koreańskie wokalistki, ja wymieniam IU i CL. Ale to nic, to nie jest powód do smutku.
Do rozpaczy może doprowadzić tylko to, jak bardzo bezsensu, bez żadnego wyrazu i wulgarny jest teledysk. Aż człowiek zaczyna się zastanawiać, czy coś się przypadkiem producentom w głowach nie pomieszało. I czy ludzie naprawdę pragną rozrywki na tak niskim poziomie.
Na szczęście nie. Przynajmniej to mogę wywnioskować z negatywnych komentarzy fanów. Choć to z drugiej strony smutna wiadomość dla wokalistów. Nikomu nie jest miło, gdy jego praca jest odbierana w tak podły sposób.

What to do, I will support CL in her foreign album, but I'm not able to say that what her has alreadt created, attracted my attention.
Cóż zrobić, będę wspierać CL w jej zagranicznym albumie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, żeby to, co do tej pory stworzyła, trafiło do mnie w jakikolwiek sposób.

No comments:

Powered by Blogger.