Pink hair don't care - trends for summer.

July 21, 2015
The title is a bit cheating, because you'll see more red than pink, but we will still revolve around similar colors. So, enjoy! ^-^
Tytuł jest trochę oszukany, bo zobaczycie więcej czerwieni niż różu, ale wciąż będziemy obracać się wokół podobnych barw. So, enjoy! ^-^

Over the last two weeks I didn't have good access to the internet, so I've looked at every news in the world of K-pop when I arrived home. The first thing that made me incredibly surprised was Infinite's new song. And not only the Infinite's one. There came out many interesting music videos and songs, but Infinite beaten all of them. Even Super Junior.
Przez ostatnie dwa tygodnie nie miałam dobrego dostępu do internetu, więc wszelkie nowości w świecie k-popu nadrabiałam po przyjeździe do domu. Pierwszą rzeczą, która mnie niesamowicie zaskoczyła, była nowa piosenka Infinite. I nie tylko Infinite. Wyszło kilka ciekawych teledysków i piosenek, ale Infinite biją wszystkich na głowę. Nawet Super Junior.I will not hide that they bribed me with strings and piano. I don't need many to be happy.
I was also a little amused that I spent half of an artistic workshop with Kim Sung Kyu, only to now listen to him again and again. Well, but if I already stop admiring, I will finally come back to the subject.
Nie będę kryć, że przekupili mnie smyczkami i pianinem. Wiele do szczęścia nie potrzebuję.
Rozśmieszył mnie też trochę fakt, że pół warsztatów artystycznych spędziłam przy Kim Sung Kyu, tylko po to, żeby teraz znów słuchać go w kółko. No ale jak już się pozachwycałam, to wrócę w końcu do tematu.

The second thing I noticed was singers hair. And it all began with G-Dragon.
Drugą rzeczą, którą zauważyłam, były włosy wokalistów. A wszystko zaczęło się od G-Dragona.


But in fact, it's hard to tell who was the first, but suppose that GD because he's still wearing his red hair. It seems that red and pink are the colors of this summer, because in almost every band that is currently promoting its album, is a singer with such hair color.
Take a look.
A tak naprawdę, to ciężko stwierdzić, kto był pierwszy, ale załóżmy, że GD, bo wciąż trwa przy swoich czerwonych włosach. Wygląda na to, że czerwień i róż to kolory tego lata, bo w niemalże w każdym zespole, który aktualnie promuje swój album, znajduje się wokalista o takim kolorze włosów.
Sami zobaczcie.

Minha from Nine Muses

Sonamoo's Newsun

Apink's Bomi

Yura from Girl's Day

Sunny from SNSD

Taeyeon from SNSD

Taeyang

BTS's Jimin

It seems that I perfectly hit in this season. Although who knows, maybe a mix of pink-blue is inadmissible, since no one have such one yet, eh.
Anyway, it's a very interesting variety, when on the stage is not only blacks, browns and blonds, but also some stronger colors. c:
Wygląda na to, że idealnie trafiłam w ten sezon. Choć kto wie, może mieszanka różowy-niebieski jest niedopuszczalna, skoro nikt jeszcze tego nie przedstawił, eh.
W każdym razie to bardzo ciekawa odmiana, gdy na scenie nie widzi się tylko czerni, brązów i blondów, a kilka mocniejszych kolorów. c:

No comments:

Powered by Blogger.