Cup is the only one correct solution.

December 05, 2014
Christmas is coming, so I guess most of you are wondering what to buy for your loved ones. To this, the fact, that wherever you go, everywhere promotions, ready kits, or ideas for DIY. attacks you, doesn't help. I should be a good girl and tell you that you should do the gifts yourselves, because these are the most valuable. But I will not lie to you.
Nadchodzą święta, więc pewnie większość z Was zastanawia się, co kupić bliskim. Sprawy wcale nie ułatwia to, że gdziekolwiek pójdziecie, wszędzie atakują Was promocje, gotowe zestawy, czy pomysły na DIY. Powinnam być grzeczną dziewczynką i powiedzieć Wam, że powinniście wykonać prezenty sami, bo takie są najcenniejsze. Ale co Was będę okłamywać.

I believe that the best gifts are those that will be useful to someone. Therefore, I earlier ask everyone what they want to get. Friends know that they should give as an answer the thing that they exactly need but not have the opportunity to buy. And so everyone is happy. Because why would they buy books, cosmetics, spacecraft by themselve, if someone can do it for them?
The problem begins when the questioned person will respond to you as follows: "I don't know". I love these two words, really. Express so much. Except that, in this case both parties are under threat - you, who can buy a cat for allergic person and allergic, who can suffocate because of you.
What then can you do? It depends on how well you know the person to whom you want to buy something. Usually, gifts is given to close friends, but it happens that you have to give something to someone you really don't know. You can ask his friends, but even if that doesn't work, buy him a cup.
It's really funny thing with these gifts. (If you don't know someone) u can't buy the book, cause you don't know what species he likes, you can't buy cosmetics, because he (better she) may not can use all, you cann't buy sweets, because he can not tolerate sugar. So what, however maybe do something on your own?
Honestly, I don't have anything to hand-made gifts. I think they are really cute. But not everyone is suitable to do something themself. I am a perfect example. But if you have a talent for crocheting, embroidering, gluing, painting and sewing, don't hold on and do a small gift by yourself. Not everyone will be able to appreciate it, so offer this to person close to you. I wouldn't risk here with a classmate, who can (eventually) make fun of you.
Wierzę, że najlepsze prezenty to takie, które się komuś przydadzą. Dlatego wcześniej pytam wszystkich, co chcieliby dostać. Znajomi wiedzą, że powinni jako odpowiedź podać rzecz, której akurat potrzebują, a nie mają okazji kupić. I tak oto wszyscy są szczęśliwi. Bo dlaczego mieliby kupować sobie książki, kosmetyki, statki kosmiczne sami, skoro ktoś może to zrobić za nich?
Problem zaczyna się, gdy pytana osoba odpowie Wam w sposób następujący: "nie wiem". Uwielbiam te dwa słowa, naprawdę. Tak wiele wyrażają. Tylko, że w takiej sytuacji obie strony są zagrożone - Wy, którzy możecie alergikowi kupić kota i alergik, który się przez Was udusi.
Co wtedy zrobić? To zależy, jak dobrze znacie osobę, której chcecie coś kupić. Zazwyczaj prezenty daje się bliskim, ale bywa i tak, że musicie dać coś komuś, kogo naprawdę nie znacie. Możecie popytać jego znajomych, ale jeżeli nawet to nie zadziała, kupcie kubek.
Z tymi prezentami, to naprawdę śmieszna sprawa. (Jeżeli kogoś nie znacie) nie możecie kupić książki, bo nie wiecie, w jakim gatunku gustuje, nie możecie kupić kosmetyków, bo może nie móc używać wszystkich, nie możecie kupić słodyczy, bo może nie tolerować cukru. To co, może coś jednak zrobić?
Szczerze, to nie mam nic do prezentów wykonanych własnoręcznie. Uważam, że są naprawdę słodkie. Ale nie każdy nadaje się do robienia czegoś samodzielnie. Jestem idealnym przykładem. Ale jeżeli macie talent do dziergania, wyszywania, klejenia, malowania i szycia, to nie wstrzymujcie się i wykonajcie drobny upominek sami. Nie każdy będzie w stanie to docenić, więc ofiarujcie to bliskim Wam osobą. Nie ryzykowałabym tutaj z jakimś kolegą z klasy, który może Was (ewentualnie) wyśmiać.

From this talk about anything - if you want to buy something for someone, don't be shy and ask what this person needs. If him answer that do not know, or what is better that wants anything, don't believe him and take a look at what exactly might he needs, what he says, what he wants. Or just go shopping, watch the exhibition, and you may just see something and you'll think, "Gosh, it's so much it reminds me of him!". Then don't even hesitate and buy it. And even say that as soon as you saw it, you tought about him. For sure, this person will be happy.
Because as far as hand-made gifts are great and also have great value, not everyone could like them. Someone just might appreciate your work, but it will be impractical and useless for him. And others just like expensive small things, and what can you do to them? Nothing.
Z tej gadaniny o niczym - jeżeli chcecie coś komuś kupić, nie wstydźcie się i zapytajcie, czego potrzebuje. Jeżeli odpowie Wam, że nie wie, albo co lepsze, że nic nie chce, nie wierzcie mu i przyjrzyjcie się, czego akurat może potrzebować, o czym mówi, czego by chciał. Albo po prostu przejdźcie się po sklepach, pooglądajcie wystawy, może akurat zobaczycie coś i pomyślicie "o rany, to tak bardzo mi go przypomina!". Wtedy nawet się nie wahajcie i kupujcie. I jeszcze powiedzcie, że od razu pomyśleliście o nim, gdy tylko to zobaczycie. Na pewno zrobi się tej osobie miło.
Bo o ile własnoręcznie robione prezenty są świetne i mają ogromną wartość, nie każdemu mogą się spodobać. Ktoś akurat może docenić Waszą pracę, ale będzie to dla niego niepraktyczne i bezużyteczne. A inni po prostu lubią drogie drobnostki i co im zrobisz? Nic nie zrobisz.

But seriously, don't buy cups. Or at least, for yourself.
A tak serio, nie kupujcie kubków. Chyba, że dla siebie.
No comments:

Powered by Blogger.