Review: Etude House - Sweet Recipe Dear My Jelly Lips-talk [JPK004]

July 25, 2014
Finally, my first time. I've never reviewed product for lips.
Long time there were no reviews, I missed it. ;;;;
Wreszcie mój pierwszy raz. Jeszcze nigdy nie recenzowałam produktu do ust.
Dawno nie było żadnej recenzji, tęskniłam za tym. ;;;;This lipstick I already have for some time. You could see it here. Yay, it has such a sweet package. c: If I didn't know that in this way look cosmetics from Etude House, I probably thought, it was some candy. But that's the point, because the lipstick is (as the name suggests) inspired by the jelly.
I chose JPK004 color, which is delicate coral. Not knowing why, in the package looks more rosy. It was created on the basis of grapefruit jelly (though it doesn't smell like that).
About packaging - is classic sweet. White, with a ring in the color of lipstick. Yes, because the circle that you can see at the bottom is actually a plastic ring. At least, I've heard that.
Tą szminkę mam już od jakiegoś czasu. Mogliście ją zobaczyć tutaj. Yay, ma takie słodkie opakowanie. c: Gdybym nie wiedziała, że w taki właśnie sposób wyglądają kosmetyki z Etude House, pewnie pomyślałabym, że to jakieś cukierki. Ale o to właśnie chodzi, gdyż szminka ta (jak nazwa wskazuje) inspirowana jest galaretkami.
Wybrałam kolor JPK004, czyli delikatny koral. Nie wiedząc dlaczego, w opakowaniu wygląda bardziej różowo. Powstał on na bazie galaretki grejpfrutowej (choć wcale tak nie pachnie).
A co do opakowania - jest klasycznie słodkie. Białe, z pierścionkiem w kolorze szminki. Tak, bo ten okrąg, który widzicie na dole to w rzeczywistości plastikowy pierścionek. Przynajmniej tak słyszałam.

Lipstick is a little like lip gloss. It isn't cover or matte. Creates an effect of the water surface.
Therefore, - it's also not quite lasted. It will be on the lips until you eat something. Later, you have to apply it again.
By a heart with a crown, it's a shame to me to use it. >//<
Szminka przypomina trochę błyszczyk. Nie jest bardzo kryjąca, nie jest matowa. Tworzy efekt tafli wody. W związku z tym - nie jest też dość trwała. Będzie na ustach dopóki czegoś nie zjecie. Później trzeba ją znów zaaplikować.
Przez to serce z koroną, aż szkoda mi jej używać. >//<And that presents on the lips:
A tak prezentuje się na ustach:As you can see, is quite neutral. Usually is used in my gradient lips as the additional glow.
It's hard to judge it. I really like that color, it's like tint.. but is also unstable. But we can't expect miracles, right? c:
Btw, the name kills - sweet-recipe-dear-my-jelly-lips-talk-jpk004. Hey, what lipstick do you use? Ah, it's only Etude House Sweet Jelly Recipe Dear My Lips-talk in color JPK004. Really? ._.
Jak widzicie, jest dość neutralna. Zazwyczaj służy mi do gradient lips jako ten dodatkowy błysk.
Ciężko mi ją ocenić. Kolor naprawdę mi się podoba, przypomina tint.. ale jest nietrwała. Nie można jednak oczekiwać cudów, tak? c:
Za to nazwa zabija - sweet-recipe-dear-my-jelly-lips-talk-jpk004. Hej, jakiej szminki używasz? Ah, to tylko Etude House Sweet Recipe Dear My Jelly Lips-talk w kolorze JPK004. Serio? ._.Have a nice day~ ^-^
Miłego dnia~ ^-^

yes, mosquito bit me in the hand.
tak, komar ugryzł mnie w dłoń.

1 comment:

Powered by Blogger.