Bloggers and conventions.

July 30, 2014
A year ago I was looking for information about, how looks like bloggers cooperation with organizers of conventions. I didn't find any helpful article. Actually, didn't even know whether such cooperation can exist. But after all I've seen on a few blogs people praising their entrance tickets. So I was thrown into deep water. Even good uncle Kominek didn't help, because even then he didn't exist in my life. </3
Rok temu szukałam informacji na temat tego, jak wygląda współpraca blogerów z organizatorami konwentów. Nie znalazłam żadnego pomocnego artykułu. Właściwie nie wiedziałam nawet, czy taka współpraca może istnieć. Ale przecież widziałam na kilku blogach ludzi chwalących się swoimi wejściówkami. Zostałam więc rzucona na głęboką wodę. Nawet dobry wujek Kominek nie pomógł, bo jeszcze wtedy nie istniał w moim życiu. </3

So yes, of course, such cooperation exists. And it looks a bit different than the "normal" one. The organizers don't pay attention to the number of UU, or views. They'll be more interested in the number of people who know your website (everything should be thematically related to the event, which here's manga and anime), visiting it, and of course your experience and what you have to offer.
Więc tak, oczywiście taka współpraca istnieje. I wygląda nieco inaczej niż taka "normalna". Organizatorzy nie zwracają uwagi na liczbę UU, czy wyświetlenia. Będą bardziej zainteresowani ilością osób znających waszą stronę (wszystko powinno być tematycznie powiązane z wydarzeniem, czyli tutaj mangą i anime), odwiedzających ją, a także waszym doświadczeniem i tym, co macie do zaoferowania.

Let's face it, most of the organizers sees photographers in bloggers. So important here's a good camera. The better gallery you do, the more increase the satisfaction of all participants. Well, they also will come to the blogger's site mainly for photos where they are.
And how does it look? You write to the organizers. It may also happen that the organizers write to you. However, in the beginning, rather you will be forced to take the first step. Politely write to an email, giving your website. Organizers check, what you write there, and how all looks. And in the end decide what to do with you. Not bad, there are only two options - you will be ridiculed or you'll get a media ticket.
Media ticket makes you real VIP. Everyone will hate you because you can take pictures on the whole cosplay, sitting in the front. Or just come for free.
Nie oszukujmy się, większość z organizatorów widzi w bloggerach fotografów. Więc ważny jest tutaj dobry aparat. Im lepszą galerią zrobicie, tym bardziej wzrośnie zadowolenie wszystkich uczestników. Cóż, oni też będą wchodzić na stronę bloggera głównie po zdjęcia na których się znajdują.
I jak to wygląda? Piszecie do organizatorów. Może się też zdarzyć tak, że to organizatorzy piszą do was. Jednak na początku, to raczej wy będziecie zmuszeni zrobić pierwszy krok. Grzecznie piszecie na maila, podając swoją stronę. Orgi sprawdzają, o czym tam piszecie, jak się wszystko mniej więcej prezentuje. I w końcu decydują, co z wami zrobić. Nie jest źle, są tylko dwie opcje - zostaniecie wyśmiani lub dostaniecie wejściówkę medialną.
Wejściówka medialna czyni z was prawdziwych vipów. Wszyscy was będą hejtować, bo możecie robić zdjęcia przez cały cosplay, siedząc z przodu. Albo po prostu wejść za darmo.

What about these pictures - don't focus so much on them. Yes, they are important, but what you have to say is also important. And you should do it like you always do. If you didn't like something, just write about it. We all appreciate the honesty. No, you'll not be decry, if you write that you don't like the color of the walls in the school.
I don't have an incredibly much experience. But perhaps it's better, most of you probably also don't have it. At the moment, I forfeited one convention (B6, vacation with my parents's so important). But rather, I will manage to appear on Atarashi. And yes, for both of these conventions I have (had) provided a ticket.
Co do tych zdjęć - nie skupiajcie się aż tak bardzo na nich. Owszem, są ważne, ale to, co macie do powiedzenia jest równie istotne. I powinniście to robić tak, jak robicie zawsze. Jeżeli coś wam się nie podobało, po prostu o tym napiszcie. Wszyscy cenią sobie szczerość. Nikt was nie okrzyczy, jeżeli napiszecie, że nie podobał wam się kolor ścian w szkole.
Sama nie mam niesamowicie wielkiego doświadczenia. Ale może to i lepiej, większość z was też zapewne go nie ma. Na chwilę obecną przepada mi jeden konwent (B6, wakacje z rodzicami takie ważne). Za to raczej uda mi się pojawić na Atarashi. I tak, na oba te konwenty mam (miałam) zapewnioną wejściówkę.

2 comments:

 1. I co się chwalisz, głupia, będą hejty ;// Też chcę darmową wejściówkę na Atarashi D:

  ReplyDelete
  Replies
  1. znowu hejty. _(_^_)_
   um, trzeba było pojechać na Snowdrop i zrobić piękną relację. c:

   Delete

Powered by Blogger.