Xiuxiu made my day.

Saturday, November 29, 2014 0 Comments A + a -

So, u know, it's actually really funny thing, cause I'm using xiuxiu for a while and just today I realized, that this program has some interesting functions. I didn't know, that I can make a photo with EXO's Kai. And what an incredible photo! Just look on this exposure, colors, Lisa in a soap bubble! Sorry, I just can't. xd"
Więc, to właściwie śmieszna rzecz, ponieważ używam xiuxiu już od dłuższego czasu, a dopiero dzisiaj zdałam sobie sprawę, że ten program ma dość interesującą funkcję. Nie wiedziałam, że mogę dzięki niemu stworzyć zdjęcie z Kai'em z EXO. I to jakie niesamowite zdjęcie! Spójrzcie tylko na tę ekspozycję, kolory, Lisę w bańce mydlanej! Wybaczcie, po prostu nie mogę. xd"Don't think that on the possibility of becoming an object, in which Kai stares, it ends. No, no. Taking this opportunity, I split myself in two on the picture with Teamin and G-Dragon.
Nie myślcie, że na możliwości zostania obiektem, w który wpatruje się Kai, się skończyło. Nie, nie. Korzystając z okazji, rozdwoiłam się na zdjęciu z Teaminem i G-Dragonem.
Xiuxiu, to meet the expectations of users, came out with so interesting and very helpful option, so that everyone could have a photo with their idol. Well, maybe not everyone, because I didn't necessarily find in this program all the celebrities. But there you'll certainly see Kai, Taemin, G-Dragon, and even Lady Gaga, or Spider-Man. Honestly, I had fun with all of this, but I don't know who could seriously use such functions... :D
Ah, as you have xiuxiu, give it a try. It's here:
Xiuxiu, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, wyszło z opcją jakże ciekawą i jakże pomocną, ażeby każdy mógł mieć zdjęcie ze swoim idolem. No, może nie każdy, bo niekoniecznie znajdziecie w tym programie wszystkie znane osobistości. Ale na pewno zobaczycie tam Kai'a, Taemina, G-Dragona, a nawet Lady Gagę, czy Spider-Man'a. Szczerze, miałam świetną zabawę z tym wszystkim, ale nie wiem, kto mógłby na poważnie używać takich funkcji... :D
Ah, jak już macie xiuxiu, sami spróbujcie. To właśnie tutaj:This is double, double, double, double (combo),
double, double, double (combo),
This ain't bubble, bubble, bubble, bubble (gum),
Neoneun jilgeongjilgeong nuni binggeulbinggeul.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.