Xiuxiu made my day.

November 29, 2014
So, u know, it's actually really funny thing, cause I'm using xiuxiu for a while and just today I realized, that this program has some interesting functions. I didn't know, that I can make a photo with EXO's Kai. And what an incredible photo! Just look on this exposure, colors, Lisa in a soap bubble! Sorry, I just can't. xd"
Więc, to właściwie śmieszna rzecz, ponieważ używam xiuxiu już od dłuższego czasu, a dopiero dzisiaj zdałam sobie sprawę, że ten program ma dość interesującą funkcję. Nie wiedziałam, że mogę dzięki niemu stworzyć zdjęcie z Kai'em z EXO. I to jakie niesamowite zdjęcie! Spójrzcie tylko na tę ekspozycję, kolory, Lisę w bańce mydlanej! Wybaczcie, po prostu nie mogę. xd"Don't think that on the possibility of becoming an object, in which Kai stares, it ends. No, no. Taking this opportunity, I split myself in two on the picture with Teamin and G-Dragon.
Nie myślcie, że na możliwości zostania obiektem, w który wpatruje się Kai, się skończyło. Nie, nie. Korzystając z okazji, rozdwoiłam się na zdjęciu z Teaminem i G-Dragonem.
Xiuxiu, to meet the expectations of users, came out with so interesting and very helpful option, so that everyone could have a photo with their idol. Well, maybe not everyone, because I didn't necessarily find in this program all the celebrities. But there you'll certainly see Kai, Taemin, G-Dragon, and even Lady Gaga, or Spider-Man. Honestly, I had fun with all of this, but I don't know who could seriously use such functions... :D
Ah, as you have xiuxiu, give it a try. It's here:
Xiuxiu, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, wyszło z opcją jakże ciekawą i jakże pomocną, ażeby każdy mógł mieć zdjęcie ze swoim idolem. No, może nie każdy, bo niekoniecznie znajdziecie w tym programie wszystkie znane osobistości. Ale na pewno zobaczycie tam Kai'a, Taemina, G-Dragona, a nawet Lady Gagę, czy Spider-Man'a. Szczerze, miałam świetną zabawę z tym wszystkim, ale nie wiem, kto mógłby na poważnie używać takich funkcji... :D
Ah, jak już macie xiuxiu, sami spróbujcie. To właśnie tutaj:This is double, double, double, double (combo),
double, double, double (combo),
This ain't bubble, bubble, bubble, bubble (gum),
Neoneun jilgeongjilgeong nuni binggeulbinggeul.


No comments:

Powered by Blogger.