Review: COSRX BHA Blackhead Power Liquid.

May 16, 2017

It has been almost two months since I told you that this product deserves a separate review. So here I am. c:
Minęły już prawie dwa miesiące od momentu, w którym powiedziałam wam, że ten produkt zasługuje na osobną recenzję. Oto jestem. c:


This time I will try to put everything in short points so everyone can go directly to what interests you.
Tym razem postaram się wszystko zawrzeć w krótkich punktach, żeby każdy mógł przejść bezpośrednio do tego, co go interesuje.

For whom?
This product is designed for people fighting with acne, blackheads and excess sebum, but I recommend it mainly to people who want to deeply moisturize skin.
Dla kogo?
Produkt przeznaczony jest głównie dla osób walczących z trądzikiem, wągrami i nadmiarem sebum, ale polecam go głównie osobom, które chcą dobrze nawilżyć twarz.

Price:
It ranges from 16 to 20$, depending on shop or website. It's also available in Polish online stores.
Cena:
Waha się od 65 do 100zł, w zależności od sklepu czy strony. Jest dostępny także w polskich sklepach internetowych.

Ingredients:
Finally, an acid product that contains acid! The concentration of betain salicylate is up to 4% (quite a lot compared to 0.1% in the last mentioned tonic). And the rest of the ingredients looks like this: alix alba (willow) bark water (which is a very nice thing, have a product based on something other than pure water), butylene glycol, niacinamide, 1,2- hexanediol, arginine, panthenol, sodium hyaluronate, xanthan gum and ethyl hexanediol. And to this pH 4.0.
Skład:
W końcu produkt z kwasem, który zawiera kwas! Stężenie betain salicylate to aż 4% (dość dużo w porównaniu z 0,1% w ostatnio wspomnianym toniku). A reszta składu wygląda w sposób następujący: alix alba (willow) bark water (co jest bardzo miłą odmianą, opierać produkt na czymś innym niż czysta woda), butylene glycol, niacinamide, 1,2-hexanediol, arginine, panthenol, sodium hyaluronate, xanthan gum i ethyl hexanediol. A do tego pH 4.0. 


Application:
As the name suggests - it's a liquid. Like probably all other essences. Spread one pump (it's enough, although I prefer two) on the face with your hands, then lightly pat it in. It's better to pat such products than massage them, they absorbs much better that way.
Aplikacja:
Jak nazwa wskazuje - jest to płyn. Jak raczej wszystkie inne esencje. Należy jedną pompkę (spokojnie wystarczy, choć ja wolę dwie) rozprowadzić na twarzy za pomocą dłoni, a następnie lekko wklepać. Lepiej wklepywać takie produkty niż je wmasowywać, dużo lepiej się wchłaniają.

Unfulfilled promises...
I really like this product because it moisturizes the skin incredibly well. I already wrote about it in the March summary - the emulsion leaves skin in much better condition and makes it assimilates better other products (as professionals would say - it drinks them). I can see that my face just looks better and isn't that gray and dehydrated, but has this natural glow. However, I bought this product mainly because of the alleged combating of the blackheads. As I didn't see any action in this direction in March, after two months I haven't noticed anything either. Blackheads are here just like they used to be. I have to praise it for the anti-pimple effect, because COSRX products are amazing when it comes to this. Not to mention the smoothing the skin surface. Do you know this strange semolina texture? I'm writing about it.
Niespełnione obietnice...
Bardzo lubię ten produkt, bo niesamowicie nawilża skórę. Pisałam już o tym w podsumowaniu marca - emulsja sprawia, że skóra jest w dużo lepszym stanie i lepiej przyswaja produkty (jakby to profesjonalnie powiedziano - pije je). Jestem w stanie zauważyć, że moja twarzyczka po prostu wygląda lepiej i nie jest taka szara i odwodniona, tylko ładnie promienieje. Jednak kupiłam ten produkt głównie ze względu na rzekome zwalczanie wągrów. Jak nie widziałam żadnego działania w tym kierunku w marcu, tak wciąż po dwóch miesiącach go nie zauważam. Zaskórniki jak były tak są. Muszę za to pochwalić na plus działanie anty-pryszczowe, bo produkty COSRX bardzo dobrze sobie z tym radzą. Nie wspominając o wyrównywaniu powierzchni skóry. Kojarzycie taką dziwną mączkową teksturę? Właśnie o niej piszę.


If nothing is able to moisten your skin and you want to gently exfoliate it at the same time and above all you don't want to hurt yourself (and this emulsion is really mild and doesn't irritate the skin), this product is for you. See ya next time. c:
Jeżeli nic nie jest w stanie nawilżyć waszej skóry, a przy okazji chcecie delikatnie ją złuszczać i przede wszystkim nie zrobić sobie krzywdy (a ta emulsja jest naprawdę łagodna i nie podrażnia), ten produkt jest dla was. Do następnego. c:

No comments:

Powered by Blogger.