'I'll cut my hair short and forget about the past' - spring inspirations (kind of).

April 19, 2017

Recently I very, but very very, like short hair. It started with Weightlifting Fairy Kim Bok Joo and reached its apogee during the broadcast of Strong Woman Do Bong Soon. So actually just a moment ago. But  still argue with myself whether I should cut my hair or not. I'll probably do it eventually because it's thin anyway and that looks better when it's shorter.
Ostatnio bardzo, ale to bardzo bardzo, podobają mi się krótkie włosy. Zaczęło się chyba od Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, a swoje apogeum osiągnęło w trakcie emisji Strong Woman Do Bong Soon. Czyli właściwie przed chwilą. Mimo to, wciąż kłócę się sama ze sobą, czy powinnam ścinać włosy. Pewnie ostatecznie to zrobię, bo i tak są cienkie i rzadkie, a o takie dba się lepiej, gdy są krótsze.

Actually, this post is placed in the "fashion" category. I realized that I don't publish anything in this topic, and yet such a bookmark exists on this blog! So I wipe my hen and go back to write a new post where I mostly melt over short hair, lovely outfits and pretty girls.
Tak właściwie, cały ten post umieszczony jest w kategorii "fashion". Zdałam sobie sprawę, że nie publikuję niczego o tej tematyce, a przecież taka zakładka istnieje na tym blogu! Tak więc trochę ścieram kurze i wracam z nowym postem, w którym głównie rozpływam się nad krótkimi włosami, uroczymi outfitami i ślicznymi dziewczynami.
Kim Bong Soon not only enchanted me with her hair, but also the clothes which I would like to wear.
Kim Bong Soon nie tylko oczarowała mnie swoimi włosami, ale i strojami, w których jak najbardziej bym chodziła.
It's almost the same with model from STYLENANDA. I don't know her name, but she's definitely my favourite one from the mentioned website.
Podobnie sprawa ma się z modelką z STYLENANDA. Nie wiem, jak się nazywa, ale zdecydowanie jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o wspomnianą stronę.
And a little but of make-up, because you can't forget about it. Glitter is a life, just like the small sticker accents on the face.
I trochę makijażu, bo jego nigdy nie może zabraknąć. Glitter to życie, podobnie jak małe naklejkowe akcenty na twarzy.And what do you think about short hair? Or about outfits, because maybe it's just me who has such an obsession about length. ^-^"
A wy co sądzicie o krótkich włosach? Albo o outfitach, bo może tylko ja mam jakąś taką obsesję odnoście długości. ^-^"

all photos aren't mine, cr. to the owners.

No comments:

Powered by Blogger.