Why Kang Chul could be Stephen King's character?

August 14, 2016

I think that I don't need to introduce Stephen King. So let's focus on Kang Chul. Who is he? Well, you should return to previous entry if you don't know. It doesn't matter that previous post was all in Polish and "Kang Chul" appeared only once.
Myślę, że nie muszę przedstawiać wam Stephena Kinga. Więc skupmy się na Kang Chulu. Kim on jest? Cóż, powinniście wrócić do poprzedniego wpisu, jeżeli nie wiecie. To nie ma znaczenia, że słowa "Kang Chul" pojawiają się tam tylko raz.

Kang Chul is main character in W - Two Worlds and he's played by Lee Jong Suk. I writed about this k-drama two weeks ago so I don't want to repeat myself. Making long story short - it's about comic book which is starting to live independently. And I was really impresed by this idea because it was something completly new in k-drama world (at least I haven't met anything like that before). I even show one episode to my friend with whom I spent two last weeks. And you know what? She was reading some Stephen King's short stories at that time. Of course, she had to tell me about Umney's Last Case.
This short story is from King's collection Nightmares & Dreamscapes. It's about writer who decide to live in a world which he created. To do that he needs to throw his main character away and take his place in a story. What's more, he can do whatever he wants with the story. And what about character from the book? Well, he needs to take writer's place in real world. I pretty told you everything but it's hard to not reveal the entire contents of something so short. But.
At first I was like "it's quite similiar" but then I thought about differences. I think that writer Song Jae-Jung was inspired by Stephen King's work but kept only the frames of the whole story. Who knows, maybe there'll be more references or maybe W - Two Worlds will come in completly different direction.
Kang Chul jest głównym bohaterem w W - Two Worlds i grany jest przez Lee Jong Suka. O tej dramie pisałam już dwa tygodnie temu i nie chcę się powtarzać. W skrócie - jest ona o komiksie, który zaczyna żyć własnym życiem. Bardzo mi to zaimponowało, bo ten pomysł był czymś zupełnie nowym w świecie k-dram (a przynajmniej ja nie spotkałam się z niczym takim wcześniej). Pokazałam nawet jeden odcinek koleżance z którą spędziłam ostatnie dwa tygodnie. I wiecie co? Akurat czytała opowiadania Stephena Kinga. Oczywiście musiała mi powiedzieć o Ostatniej sprawie Umneya.
To opowiadanie ze zbioru Marzenia i koszmary. Przedstawia historię pisarza, który decyduje się zamieszkać w świecie, który stworzył. Żeby to zrobić, musi wyrzucić głównego bohatera i zająć jego miejsce. Co więcej, ma władzę, żeby robić z opowieścią co tylko chce. A co z bohaterem ksiażki? Cóż, musi zająć miejsce pisarza w normalnym świecie. Powiedziałam wam niemalże wszystko, ale ciężko nie wyjawić całej zawartości czegoś tak krótkiego. Ale.
Na początku byłam jak "to jest całkiem podobne" ale wtedy pomyślałam o wszystkich różnicach. Wydaje mi się, że pisarka Song Jae-Jung inspirowała się pracą Stephena Kinga, ale zachowała tylko ramy całej historii. Kto wie, może w dramie będzie więcej nawiązań do opowiadania, a może W - Two Worlds pójdzie w zupełnie innym kierunku,

But I'm really impressed by this timing. Just like being a detective for one moment.
Ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego wyczucia czasu. Zupełnie jak bycie detektywem na jeden moment.


EDIT: 
Writer admitted that was inspired by MV to a-ha's Take on me. Actually the similarity is really big.
Scenarzystka przyznała, że inspirowała się teledyskiem do piosenki Take on me zespołu a-ha. Podobieństwo jest naprawdę duże.

No comments:

Powered by Blogger.