Food on your ears.

July 19, 2016

I recently noticed quite strange trend in ASMR videos. It looks like all ASMR artists already have cleaned our ears and now they have to put food, flowers and other things into them, to be able to pull them out later. Sounds interesting?
Ostatnio zauważyłam dziwny trend w filmikach ASMR. Wygląda na to, że twórcy ASMR wyczyścili już nasze uszy i teraz muszą wkładać w nie jedzenie, kwiaty i inne rzeczy, żeby móc je potem wyciągnąć. Brzmi interesująco?

Actually, that's how it sounds. While sticking some strange greases to 3Dio (because it's usually the microphone to create such things), which later are removed, is rather disgusting, the idea of candy or plants is much more interesting. Is movig to some fairy-tale world. For some people it may seem strange, but I suppose that the whole ASMR is super weird at the first meeting.
As far as I noticed, all is mounted on a glue which is peeled off once you get rid of all the major elements of the composition. But first of all you need to touch, tap and scratch everything. Because these are the rules.
Personally, I'm waiting for someone to use some jelly all over the microphone and later just pull it off. It could be quite interesting.
Właściwie tak właśnie brzmi. O ile oblepianie 3Dio (bo to na tym mikrofonie zazwyczaj się tworzy takie rzeczy) jakimiś dziwnymi maziami, które później się zdejmuje, jest raczej obrzydliwe, o tyle pomysł z cukierkami czy roślinami jest całkiem ciekawy. Przenosi w jakiś bajkowy świat. Niektórym może wydawać się to dziwne, ale załóżmy, że całe ASMR jest super dziwne za pierwszym razem.
O ile dobrze zauważyłam, wszystko mocuje się na kleju, który zdziera się, gdy już pozbędzie się wszystkich głównych elementów kompozycji. Ale najpierw wszystko trzeba podotykać, postukać i podrapać. Bo takie są zasady.
Osobiście czekam, aż ktoś wykorzysta żelki albo galaretkę w celu obklejenia mikrofonu i późniejszego ściągnięcia. To mogłoby być całkiem ciekawe.


If you click in pictures above, you'll get to Miniyu ASMR's and ASMRSoundSpace's videos.
Ah, jeżeli klikniecie w obrazki, to zostaniecie zabrani do filmiku Miniyu ASMR i ASMRSoundSpace.

No comments:

Powered by Blogger.