Birthday's presents.

April 13, 2015

Of course, gifts are not the most important things, but don't kid yourself that they are not important at all. The presence of all these people completely suffice me, but I'll brag about what I gotfrom them. And even I will say exactly what from whom. As far as I can remember.
Jasne, prezenty nie są najważniejsze, ale nie oszukujmy się, że nie są ważne. W zupełności wystarczyłaby mi obecność tych wszystkich ludzi, ale pochwalę się, co takiego od nich dostałam. I nawet będę mówić co od kogo. O ile sobie przypomnę.

Book with chocolate from Czeslaw.
And flowers, greeting card and gift card from Kinga.
Książka z czekoladą od Czesława. 
A kwiaty, kartka z życzeniami i karta podarunkowa od Kingi.Ticket for the first day of OWF, chocolates from Karmello, greeting card and money for the Chinese from the best class in the world. <3
Bilet na pierwszy dzień OWF, czekoladki z Karmello, kartka z życzeniami i pieniądze na chińczyków od najlepszej klasy pod słońcem. <3I do not know from where I got these poisons, but one is certainly from Cezary. c:
Nie mam pojęcia, skąd mam te trucizny, ale jedna z pewnością jest od Czarka. c:Completely unexpected skirt from Martynka and Kyo. <3
(in fact, this is only half of the gift ^-^")
Zupełnie niespodziewana spódniczka od Martynki i Kyo. <3
(tak naprawdę to tylko połowa prezentu ^-^")Set with "L" letter (from "loser", you know) and chocolate from Tami.
And also the bracelet from Grześek and Magda, and the second one with charms from Kacper.
Zestaw z literą "L" (od "loser", wiadomo) i czekolada od Tamiego.
A także bransoletka od Grześka i Magdy, natomiast druga wraz z charmsami jest od Kacpra.
Shorts, T-shirt,  eyeshadows palette, bows and chocolate from Lau.
Spodenki, podkoszulek, paletka cieni, kokardki i czekolada od Lau.Wishlist gifts, ie Aloe Vera Soothing Gel from Nature Republic
and face mask from Ives Rocher from Cori, and Tangle Teezer from WerQ.
Wishlistowe prezenty, czyli Aloe Vera Soothing Gel od Nature Republic
i maseczka z Ives Rocher od Cori, a także Tangle Teezer od WerQ.Balloon with the signatures of famous personalities.
Balon z podpisami sławnych osobistości.A giant poster from Melon.
Gigantyczny plakat od Melona.Brother of Christmas teddy bear, cuddly dog, probably from Karolina. ;;
Brat bożonarodzeniowego misia, pies przytulanka, prawdopodobnie od Karoliny. ;;Collage with my derps. c:
Of course, by Patrycja, cause she lost her live and not bought the candle. Yet. but:
Yankee Candle, Apple Chutney from Patrycja and Siru. ^-^
Kolaż z moimi derpami. c:
Oczywiście od Patrycji, bo przegrała życie i nie kupiła świeczki. Jeszcze. Ale:
Yankee Candle, Apple Chutney od Patrycji i Siru. ^-^Another poisons, this time from Katarzyna.
Kolejne trucizny, tym razem od Katarzyny.Moving on to the family:
Chocolates, ring, and envelopes * from grandparents.
Przechodząc do rodziny:
Czekoladki, pierścionek i koperty* od dziadków.Another envelope with a greeting card from godmother with family,
and lower - chocolates, necklace and the next envelope from my mother's sister with her husband.
Kolejna koperta z kartką z życzeniami od chrzestnej z rodziną,
a niżej czekoladki, naszyjnik i następna koperta od siostry mamy z mężem.
Basket with flowers and a necklace from father's cousin with his family.
Kosz z kwiatami oraz naszyjnik od kuzyna taty z rodziną.And finally, the MacBook Air from parents.
(should I write that this post is created on this?)
I wreszcie MacBook Air od rodziców.
(powinnam pisać, że na nim powstaje ten post?)
Case for MacBook with anti-dust plugs (I don't know how does it called)
and the latest Etude House's tint from my brother.
Case na MacBooka wraz z zaślepkami antykurzowymi (chyba tak się to nazywa)
i najnowszym tintem z Etude House od brata.And I paste even a phone that is in the middle a present of my parents,
and in the middle I bought it on my own,
and beautiful Chinese posters.
I wklejam jeszcze telefon, który w połowie jest prezentem od rodziców,
a w połowie kupiłam go sobie sama,
oraz piękne chińskie plakaty.
About the blog template - where is the other half of the gift from Martynka and Kyo? ^-^
Co do szablonu - to gdzie ta druga połowa prezentu od Martynki i Kyo? ^-^

* it's obvious that in all these envelopes is money.
* oczywiste jest, że w tych wszystkich kopertach są pieniądze.

No comments:

Powered by Blogger.