All my piano k-pop (and others) covers.

January 28, 2015
On ask I was very active a year ago. And maybe all in all it's even almost two years now. I was playing then in recording short video clips in which I was playing songs on the pian, about which you asked me. I recently reminded about them and I was surprised by their number. So I decided to collect them all here. You could find it b yourself, but it takes a minute to find out something in my responses. So why should you waste your time, when you can simply click on something that could interested you. So paws on the mouse and click. Hachiko's watching.
Na asku bardzo aktywna byłam rok temu. A w sumie to nawet prawie dwa lata temu. Bawiłam się też wtedy w nagrywanie krótkich filmików, w których grałam dla Was na pianinie piosenki, o które mnie poprosiliście. Niedawno sobie o nich przypomniałam i zaskoczyła mnie ich ilość. Postanowiłam więc zebrać je wszystkie tutaj. Moglibyście sobie ich sami poszukać, ale to trochę minut buszowania w moich odpowiedziach. Po co tracić ten czas, gdy możecie po prostu kliknąć w coś, co Was zainteresuje. Więc łapki na myszki i kilkajcie. Hachiko patrzy.

So I present to you a list of 16 positions. I didn't even know that I recorded so much of it. If I only suddenly start to get bored, and again record something, I'll do an update.
Więc przedstawiam Wam listę mającą 16 pozycji. Nawet nie wiedziałam, że tyle tego nagrałam. Jeżeli tylko nagle zacznie mi się nudzić i zachcę znów coś nagrać, zrobię update.

Henry - Trap (intro): click.
Henry - Trap: click,
Bang Yong Guk feat.Yang Yo Seop - I Remember (part 1): click.
Bang Yong Guk feat.Yang Yo Seop - I Remember (part 2): click.
U-KISS - 0330: click.
Nightwish - Amaranth: click.
EXO - Peter Pan: click.
EXO - MAMA (intro): click.
Henry - Fantastic (only demo thing): click.
BTS - Boy in luv: click.
Nothing... :D Just something for Kyoya: click.
LMFAO - Party Rock Anthem: click.
EXO - Wolf: click.
Kingdom Hearts II - Dearly Beloved: click.
EXO - Black Pearl (Lisa's variations): click.
2NE1 - Missing You: click.


I always get nervous before live events, and the knowledge that this will be watching all of my readers is even more stressful to me. In most of them are mistakes, but let us go, that's only a minor stumble. Of course, normally I'm playing much better.
Zawsze stresuję się przed występami na żywo, a świadomość, że będą to oglądać wszyscy moi czytelnicy jeszcze bardziej mnie stresowała. W większości są więc pomyłki, ale udajmy, że to tylko drobne potknięcia. Oczywiście, normalnie gram o wiele lepiej.

No comments:

Powered by Blogger.