My Christmas Presents.

December 30, 2014

Ok, my sweethearts, the postman finally knocked to my door with the last shipment, so in the end I can show you my gifts that I got on holidays. Those on Santa Claus, and those under the Christmas tree. ^-^
Ok, słońca moje, wreszcie do moich drzwi zapukał listonosz z ostatnią przesyłką, więc w końcu mogę pokazać Wam moje prezenty, które dostałam z okazji świąt. Te na Mikołajki, i te pod choinkę. ^-^

At the beginning you can see slippers, about which I have written, and which I got on the eve in the class. Next to them is a mysterious jar, about which I will write later.
Na samym początku widzicie kapcie, o których już pisałam, a które dostałam na wigilii klasowej. Obok nich tajemniczy słoik, o którym napiszę później.


Starting with Santa's Day - in a dormitory everyone got plastic bag full of sweets. I don't eat so much sweetness throughout the whole year. Only through the half.
Zaczynając od mikołajek - w bursie każdy dostał reklamówkę pełną słodyczy. Tyle słodkości to ja przez cały rok nie jem. Tylko przez pół.


Also I will mention this, because I want to. My roommate gave me a nail polish. She didn't use i, I also will probably not, but it's nice of her (besides, of course I received from her also a cupcake, drawing and lots of love).
Wspomnę też o tym, bo tak. Współlokatorka dała mi lakier do paznokci. Sama go nie używała, ja też pewnie nie będę, ale to miłe z jej strony (oprócz tego oczywiście otrzymałam od niej babeczkę, rysunek i mnóstwo miłości).


Tickets for the October Apocalyptica I was going to get for Christmas, but I ordered it and of course I did it on my name - so I opened the envelope right away, when it appeared in my house. So let's say that it was a gift from my parents to Santa's Day. And palette I got from my friend, as part of the draw in the classroom.
Bilet na październikową Apocalypticę miałam dostać pod choinkę, ale że to ja go zamawiałam i oczywiście zrobiłam to na moje nazwisko - otworzyłam kopertę od razu, gdy pojawiła się w domu. Powiedzmy więc, że to prezent mikołajkowy od rodziców. Paletkę natomiast dostałam od koleżanki, w ramach losowania się w klasie.


Mysterious jar with candy and eyeliner hidden among them is another gift from my friend, which I received on the eve in the class. And all this packed delightfully.
I had on hand eyeliner, also from Inglot, which I got for my birthday, so I did a comparison. Black is really black.
Tajemniczy słoik z cukierkami i eyelinerem ukrytym wśród nich, to kolejny upominek od koleżanki, który dostałam na wigilii klasowej. Uroczo to wszystko zapakowała.
Miałam pod ręką eyeliner, również z Inglota, który dostałam na urodziny, więc zrobiłam porównanie. Czarny jest naprawdę czarny.Ah, I forgot that after Santa's Day was also BXmass-Con. Martynka gave me on it a huge teddy bear, which is doing great as a cuddly toy and pillow, and Quinnie made me day by a cup (remember that cup is not a good gift xd).
Ah, zapomniałam, że po mikołajkach był jeszcze BXmass-Con. Martynka wręczyła mi na nim ogromnego misia, który świetnie spisuje się jako przytulanka i poduszka, a Quinnie zrobiła mi dzień kubkiem (pamiętajcie, że kubek to nie jest dobry prezent xd).


I sent her some pictures of Jonghyun, she chose the one that at that moment was the most up to date and added my nickname. <3 To this added some soap and sweets.
Wysłałam jej kilka zdjęć z Jonghyunem, wybrała te, które na tamtą chwilę było najbardziej aktualne i dodała mój pseudonim. <3 Do tego dorzuciła jakieś mydełko i słodycze.


After returning home, I had to open a few shipments. One very pleasantly surprised me. Ao Haru Ride I buy in subscription, so I knew that were waiting for me, and Waneko did a great gift to readers.
Po powrocie do domu musiałam otworzyć kilka przesyłek. Jedna bardzo mile mnie zaskoczyła. Ścieżki Młodości kupuję w prenumeracie, więc wiedziałam, że na mnie czekają, a Waneko zrobiło świetny prezent czytelnikom.


That is, what was waiting for me under the Christmas tree. The new headphones and envelopes with money for chocolate.
Czyli to, co czekało na mnie pod choinką. Nowe słuchawki i koperty z pieniędzmi na czekoladę.


Package from yesterday, almost unexpected gift from Cori. ^-^
Przesyłka z dnia wczorajszego, czyli prawie niespodziewany prezent od Cori. ^-^And finally, another gift from my parents - Kaminomoto. Packaging was a little squashed, but fortunately, the bottle is undamaged.
I wreszcie kolejny prezent od rodziców, czyli Kaminomoto. Opakowanie trochę się zgniotło, ale całe szczęście, butelka była cała.

And what do you get for Christmas? c:
A wy co ciekawego dostaliście? c:

No comments:

Powered by Blogger.