Halloween: snacks.

October 25, 2014

I don't think you know, so I must admit that I'm a hopeless cook. I can make scrambled eggs and tea. And it's probably all of my cooking skills. >< Obviously, if I have to then I can do something else, but usually ends up at overcooked pierogi or hard rice. Unless that it's enough to heat up something in the microwave - it doesn't make any problems. ^-^"
I'm writing this, because today will be about snacks for Halloween. I chose as easily to make as I could so that everyone (even me) can to do them. Although in my case I will probably look for support among friends, because I'm just too lazy. </3
Raczej nie wiecie, dlatego przyznam się, że jestem beznadziejną kucharką. Potrafię zrobić jajecznicę i herbatę. I to chyba tyle z moich umiejętności kucharskich. >< Oczywiście, jeżeli muszę, to zabiorę się za coś innego, Ale zazwyczaj kończy się rozgotowanymi pierogami lub twardym ryżem. Chyba, że wystarczy podgrzać w mikrofalówce - z tym nie mam żadnego problemu. ^-^"
Piszę Wam to dlatego, że dziś mowa będzie o przekąskach na Halloween. Wybrałam w miarę łatwe, tak, żeby każdy (nawet ja) był w stanie je wykonać. Choć w moim wypadku pewnie będę szukać wsparcia wśród znajomych, bo po prostu jestem zbyt leniwa. </3
 

Let's start with cookies, muffins and cakes. At I don't know anything about it at all but I know that it isn't too difficult to make some cookies. And all the decorations, frosting, dyes can be purchased at the store. With this approach for sure you can do any of these proposals:
Zacznijmy od ciasteczek, babeczek i ciast. Na tym w ogóle się nie znam, choć wiem, że nie jest zbyt wielką sztuką zrobić jakiekolwiek ciasteczka. A wszelkie ozdoby, polewy, barwniki można kupić w sklepie. Z takim podejściem na pewno będziecie mogli wykonać któreś z tych propozycji: 

To not be too sweet, I have here also some other snacks. Because if such sweet is easy to come up and do it (really, there are plenty of ideas on youtube), is a little worse with salty / spicy things. And they are some also quite easy.
Below eggs cut in a half and filled with a mass. You don't have to fill them with something. Just stick in the egg yolk a half of olives and pour over ketchup or tabasco. However, if you want, you can use any mass. This may be the mayonnaise, mustard, or some strange, poisonous mix.
Żeby nie był zbyt słodko, mam tutaj też jakieś inne przekąski. Bo o ile takie słodkie łatwo wymyślić i zrobić (naprawdę, jest mnóstwo pomysłów na youtubie), trochę gorzej jest ze słonymi / ostrymi. A są one równie proste.
Poniżej jajka przekrojone na pół i wypełnione jakąś masą. Wcale nie musicie ich niczym wypełniać. Wystarczy wbić w żółtko pół oliwki i polać wszystko ketchupem, czy tabasco. Jeżeli natomiast chcecie, możecie użyć dowolnej masy. Może to być majonez, musztarda, czy jakaś dziwna, trująca mieszanka.
 

The second proposition are of course sausages. They can be fun to play with, because great imitate fingers. But in addition to these limbs they can also be tiny mummies in puff pastry. c:
Drugą propozycją oczywiście są parówki. Można się z nimi fajnie bawić, bo dobrze imitują palce. Ale oprócz tych kończyn mogą też być malutkimi mumiami w cieście francuskim. c:
 

Now drinks. Something quite funny, and certainly none of you will think about use a syringe. Filled with any red liquid. This may be, for example, raspberry or strawberry juice. Or just something that you'll be tempted to. And to that any beverage or water.
Teraz napoje. Coś zupełnie śmiesznego, a na pewno nikt z Was nie wpadłby na to, żeby wykorzystać strzykawkę. Wypełniona jakimkolwiek czerwonym płynem. Może to być na przykład sok malinowy lub truskawkowy. Albo po prostu coś, na co będziecie mieć ochotę. A do tego dowolny napój, czy woda.


Here I more suggest Sprite or some other unhealthy, fizzy drink.
Tutaj już bardziej proponowałabym Sprite lub jakiś inny, niezdrowy, gazowany napój. 


And at the end, a shake. Not necessarily halloween one, but you can always decorate it in the a way that perfectly fits the atmosphere. A good idea might be to use oreo cookies, because they pretty well imitate the soil.
I na koniec jakiś shake. Niekoniecznie halloweenowy, ale zawsze możecie go ozdobić w sposób, żeby idealnie wpasował się w klimat. Dobrym pomysłem może być shake z wykorzystaniem ciasteczek oreo, bo całkiem dobrze imitują ziemię.


Ok, I was kidding. At the end - apples. *^*
It's enough to have here chocolate or caramel and dyes. Super easy and super good.
Dobrze, żartowałam. Na koniec jeszcze jabłka. *^*
Wystarczy Wam tutaj czekolada, albo karmel i barwniki. Super proste, a super dobre.

I hope that you will try to do anything with the above proposals. For me, they're really inspiring, but nothing can't beat my laziness. _(_^_)_
Mam nadzieję, że spróbujecie wykonać cokolwiek z powyższych propozycji. Dla mnie są naprawdę inspirujące, ale chyba nic nie pokona mojego lenistwa. _(_^_)_

No comments:

Powered by Blogger.