LOVE YOURSELF 轉 `Tear`

May 20, 2018

BTS's back. SHINee's going to be back as well. So am I.

After listening to the whole album, I'm shocked about how much it differs from what BTS usually creates. In fact, the teaser itself pointed to a completely new style. And I remind you that the teaser was a V's solo, Singularity.
Po przesłuchaniu całego albumu, jestem w szoku, jak bardzo różni się on od tego, co BTS zazwyczaj wydawało. Właściwie sam teaser wskazywał na zupełnie nowy styl. A przypominam, że teaserem było solo V, czyli Singularity.I didn't know what to expect. Together with friends, we bet on whether the boys would go more towards Blood, Sweat & Tears or DNA. Teasers pointed to something in between. And in fact, we got a mix of these two with a touch of something new. Sculptures, interlude, in some way a choreography - I can feel BS&T in this. However, clothes are more like DNA.
I said all of that (and even more) in my latest video. But unfortunately, none of this has been recorded. Well.
Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Razem ze znajomymi obstawialiśmy, czy chłopcy pójdą bardziej w stronę Blood, Sweat & Tears, czy może DNA. Teasery wskazywały na coś pomiędzy. I faktycznie, dostaliśmy mieszankę tych dwóch z domieszką czegoś nowego. Rzeźby, przerywnik, poniekąd choreografia - jak najbardziej czuję w tym BS&T. Natomiast stroje to jednak bardziej DNA.
To wszystko powiedziałam w moim ostatnim video. Ale niestety, nic z tego się nie nagrało. Cóż.


[I'm writing this post to actually let you know that I published a new video on my yt channel lol]


I was right. After more replays I started to like FAKE LOVE. I fully accepted it and can proudly start fangirling. Maybe I just had to mature to it.
I also had to mature to the song everyone's talking about, the third position - 전하지 못한 진심 (more widely known as The Truth Untold) with Steve Aoki. I really am not a fan of ballads if they don't have any interesting background music that will capture my heart. This one has not. It's based on some three chords and nothing happens there. Even the climax isn't surprising. And yet, it's beautiful and everyone's charmed by it. I'm not surprised. I have the impression that it wasn't only me who grew up, but the entire BTS as well.
I can choose it as a song for the first dance, lol.
Miałam rację. Po którymś przesłuchaniu FAKE LOVE zaczęło mi się podobać. W pełni je zaakceptowałam i mogę dumnie fangirlować. Może po prostu musiałam do tego dojrzeć.
Musiałam dojrzeć też do piosenki, o której wszyscy mówią, czyli trzeciej pozycji - 전하지 못한 진심 (szerzej znanej jako The Truth Untold) ze Stevem Aokim. Naprawdę nie jestem fanką ballad, jeżeli nie mają jakiegoś ciekawego podkładu muzycznego, który chwyci mnie za serce. Ta nie ma. Jest oparta na jakichś trzech akordach i nic się tam nie dzieje. Nawet punkt kulminacyjny niczym nie zaskakuje. A mimo to jest piękna i wszyscy są nią oczarowani. Nie dziwię się. Mam wrażenie, że dojrzałam nie tylko ja, ale i całe BTS.
Mogę ją wytypować jako piosenkę na pierwszy taniec, lol.

I had to approach the whole album a bit differently, because as I wrote, it differs from what BTS used to create. For me, it's a one big experiment. I feel that they have gone more towards J-Hope's mixtape and R&B instead of their typical swag (and the continuation of Hobie's single even confirms this). But it's not surprising since we have a "BTS and kpop" at the moment.
I won't hide that this is not my favorite style and I won't hide that sooner or later I will convince myself to it. Why? Because it's BTS. Because most of my friends are ARMY. Because I'm going to their concert (although the fight for tickets will be terrible and I don't know if I can make it, unfortunately). Because even if SHINee is #1 in my heart, I have no choice.
Musiałam trochę inaczej podejść do całej płyty, bo jak już pisałam, różni się ona od tego, co BTS zwykło wydawać. Dla mnie to jeden wielki eksperyment. Czuję, że poszli bardziej w stronę mixtape J-Hope'a i R&B zamiast ich typowego swagu (a sama kontynuacja singla Hobiego nawet to potwierdza). Ale nie ma się co dziwić, jeżeli na chwilę obecną istnieje "BTS i kpop".
Nie będę ukrywać, że nie jest to mój ulubiony styl i nie będę też ukrywać, że wcześniej czy później się przekonam. Dlaczego? Bo to BTS. Bo większość moich znajomych to ARMY. Bo wybieram się na ich koncert (choć walka o bilety będzie straszna i nie wiem, czy się uda, niestety). Bo nawet, jeżeli SHINee jest #1 w moim sercu, to nie mam wyjścia.

Ok, to the details that might shock you, but what can I do. The record is rather boring, because it's not my style. I'm happy with either sad mawkish melodies or disco. Or a very strong sounds. Of course, I'm exaggerating in every possible way and in a moment I will really know all the texts (I'm exaggerating with this too, because my Korean is very weak).
After the first hearing, I immediately put three songs on my playlist - 전하지 못한 진심 (feat. Steve Aoki), So What (because it's such a typical cheap disco, 좋아) and Outro : Tear. After another playing, I still haven't liked two positions and I think that it will remain like that. It's still a good result.
Ok, do konkretów, które mogą was zszokować, ale cóż. Płyta jest raczej nudna, bo to nie moje klimaty. Mnie cieszą albo ckliwe melodyjki albo disco. Ewentualnie bardzo mocne brzmienie. Oczywiście przesadzam w każdą możliwą stronę i naprawdę za chwilę będę znała wszystkie teksty (z tym też przesadzam, bo mój koreański jest mocno słaby).
Po pierwszym przesłuchaniu od razu wrzuciłam na playlistę trzy piosenki - 전하지 못한 진심 (feat. Steve Aoki), So What (bo to takie typowe tanie disco, 좋아) i Outro : Tear. Po kolejnym przesłuchaniu wciąż nie przekonałam się do dwóch pozycji i myślę, że już tak zostanie. To wciąż dobry wynik.

Full tracklist:
1. Intro : Singularity
2. FAKE LOVE
3. 전하지 못한 진심 (Feat. Steve Aoki)
4. 134330
5. 낙원
6. Love Maze
7. Magic Shop
8. Airplane pt.2
9. Anpanman
10. So What
11. Outro : Tear


In a video I mentioned UNB and I'd be greatful if you GIVE THEM MORE ATTENTION :D
But, obviously, please love BTS. What they're doing is amazing and I just can't cope with the fact that they did so much being a simple people from a small company.
W filmiku wspomniałam o UNB i byłabym wdzięczna, gdybyście POŚWIĘCILI IM WIĘCEJ UWAGI :D
Ale, oczywiście, wspierajcie BTS. To, co robią jest niesamowite i nie potrafię zrozumieć, jak tacy prości ludzie z małej wytwórni mogli tyle osiągnąć.

A bonus:No comments:

Powered by Blogger.