Sushi hand rolls in Cracow! (´◑ω◐`)

September 22, 2016

A week ago with my dear Alexandra I went for a lunch to the newly opened place with sushi rolls. The restaurant will be known to you if you've ever been on the bubble tea on Szczepanska Street. Sushi took bubble tea's place, not only on the map but also in my heart. 
Tydzień temu razem z kochaną Alexandrą poszłyśmy na lunch do niedawno otwartego miejsca z sushi rollsami. Lokal będzie wam znany, jeżeli kiedykolwiek byliście na bubble tea na ulicy Szczepańskiej. Sushi przejęło miejsce bubble tea nie tylko na mapie ale też w moim sercu. 

The first time I ate such hand rolls in Warsaw near the UW at the end of May. It seems to me that I decided to go there for a classic Philadelphia (salmon, avocado and cream cheese). It costs aroud 12PLN and to the handroll you could choose one sauce. I liked this form of sushi and the fact that it can be something you just grab and continue your day plan.
Pierwszy raz takie hand rollsy jadłam w Warszawie koło UW pod koniec maja. Wydaje mi się, że zdecydowałam się tam na klasyczną Philadelphię (łosoś, avocado i serek). Kosztowało to jakieś 12zł a do rollsa wybierało się sos. Spodobała mi się ta forma podawania sushi i fakt, że można coś takiego po prostu wziąć do ręki i kontynuować swój plan dnia.

In Cracow we didn't have such place. It seems to me that there are three places now in which you can get sushi hand rolls. One on Szczepańska Street on the Main Square (Suto - the one to which we went), the second by the same company on the Plac Nowy and the third, also recently opened - Sushi Rolls Grab & Go on Miodowa Street.
Originally I was planning to go to the last place because of the fact that I passed next to it every day while I still was going to high school and then I was waiting for the opening. But look at these adorable graphics from Suto. Each of the rolls has its own character. Cute!
Besides, Suto has tempting flavors. Differs from the traditional sushi - fish and rice, but this is their big advantage. I decided for the Grilled shrimp (grilled shrimp, breaded parmesan, rucolli and pine shoots syrup) and Caramelized pear (caramelized pear, cinnamon, tofu, mascarpone, coconut milk) with a spicy mayo sauce and orange pesto. You can see that the compositions are really crazy. I was curious about sweet sushi and I was really surprised. It tasted like apple pie with the addition of tofu and nori, and surprisingly, it was really tasty. As in Handroll in Warsaw, here to each roll you can choose a sauce and their choice is also smashing. Ola bought Panko turkey (turkey in panko, lychee, apple chutney), Salmon with fruits (baked salmon, cream cheese, salad, seasonal fruit), and for that, like me, the spicy mayo sauce and pesto, but this time cucumbers one.
W Krakowie nie mieliśmy takiego miejsca. Wydaje mi się, że są trzy lokale w których można dostać sushi hand rollsy. Jedno na ulicy Szczepańskiej w rynku (Suto - to w którym byłyśmy), drugie tej samej firmy na Placu Nowym w okrąglaku i trzecie, też niedawno otwarte, czyli Sushi Rolls Grab&Go na Miodowej.
Początkowo miałam zamiar iść do ostatniego lokalu z racji tego, że przejeżdżałam koło niego codziennie gdy jeszcze chodziłam do liceum i wtedy czekałam na otwarcie. Ale spójrzcie na te urocze grafiki od Suto. Każda z ich rolek ma swoją własną postać. Urocze!
Poza tym, Suto kusi smakami. Odbiega to od tradycyjnego sushi - ryba i ryż, ale też to jest ich dużym atutem. Sama zdecydowałam się na Grillowaną krewetkę (grillowana krewetka, panierowany parmezan, rukola i syrop z pędów sosny) i Karmelizowaną gruszkę (karmelizowana gruszka, cynamon, tofu, mascarpone, mleko kokosowe) z sosem spicy mayo i pesto z pomarańczy. Sami widzicie, że kompozycje są naprawdę szalone. Byłam ciekawa sushi na słodko i zdziwiłam się. Smakowało jak szarlotka tylko z dodatkiem tofu i nori i o dziwo, było naprawdę smaczne. Podobnie jak w Handroll w Warszawie, tutaj do każdej rolki też dobiera się sos a ich wybór jest równie powalający. Ola kupiła Indyka panko (indyk w panko, liczi, chutney jabłkowy), Łososia z owocami (pieczony łosoś, serek, sałata, owoce sezonowe), a do tego podobnie jak ja sos spicy mayo i pesto, ale tym razem z ogórków.

I think I come back there once again, because I'm going to try Tartar with salmon, Teriyaki chicken and Fennel with beet. If you are in the Cracow's Main Square area you should also try something by yourself. (灬╹ω╹灬)
Myślę, że pojawię się tam ponownie, bo mam zamiar spróbować jeszcze Tatara z łososiem, Kurczaka teriyaki i Fenkuła z burakiem. Jeżeli będziecie w rynku w Krakowie też powinniście czegoś spróbować. (灬╹ω╹灬)

PS: photo's cr: https://www.facebook.com/sutohandroll/

No comments:

Powered by Blogger.