We all love BAD GIRLS!

August 29, 2016

Every guy wants a girl who'll be cutie pie and neat outside but crazy naughty inside. Well, acceptably generally unpredictable - that's still quite good in that bad way. Today I'd like to show you girl groups which are definitely better when they present more sexy and courageous concept.
Każdy chłopak marzy o dziewczynie słodkiej i ułożonej na zewnątrz i szalenie niegrzecznej wewnątrz. Cóż, ewentualnie ogólnie nieprzewidywalnej - to wciąż dobre w tym złym kontekście. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam girlsbandy, które definitywnie lepiej prezentują się w seksownym i odważnym koncepcie.

I think that it stared with I.O.I. I'm not really into this group, because their debut songs didn't really please me. They were promoting Dream Girls with sweet concept. Song itself is rather boring and didn't really catch my attencion back then. (I haven't watched Produce 101 yet so I really know nothing about I.O.I)
To zaczęło się od I.O.I. Nie interesuję się nimi za bardzo, bo ich debiutanckie piosenki nie trafiły do mnie. Promowały one Dream Girls ze słodkim konceptem. Piosenka sama w sobie jest raczej nudna i nie przyciągnęła mojej uwagi. (Nie oglądałam jeszcze Produce 101, więc o I.O.I wiem raczej niewiele)

Two weeks ago they released new song. I was really suprised, cause first time I saw it at some music program and I was like "what and who is it". I hadn't checked their MV before, assuming that it might be too "pick me" style (is this the most annoying song of 2016?). So I was really impressed, because Whatta Man immediately caught my ear.
Dwa tygodnie temu dziewczyny wydały nową piosenkę. Byłam naprawdę zaskoczona, kiedy zobaczyłam je w jakimś programie muzycznym. Nie sprawdziłam przed tym ich teledysku, zakładając że wszystko będzie w stylu "pick me" (czy to najbardziej irytująca piosenka 2016 roku?). Więc byłam pod wrażeniem, a Whatta Man od razu wpadło mi w ucho.


And now there's conclusion that every band looks better in bad/sexy concept. Do you need proof?
I teraz wniosek, że każdy zespół wygląda lepiej w niegrzecznym/seksownym koncepcie. Potrzebujecie dowodu?Let's not talk about BTS or EXO because they're guys. They have their image and because of that are really popular. Let's talk about GFRIEND, OH MY GIRL, Lovelyz... I don't know which other bands I should mention here, but the problem is that they're always coming back with the same idea. I don't have anything to cute, nice dancing girls. To be honest I even like some of their songs. But at some time at music programs there were much too many bands with sweet and innocent concept. That was so boring.
Nie rozmawiajmy o BTS czy EXO, bo są facetami. Mają swój image przez który są naprawdę popularni. Porozmawiajmy o GFRIEND, OH MY GIRL, Lovelyz... Nie wiem, kogo jeszcze powinnam wymienić, ale problemem jest to, że one zawsze powracają z tym samym pomysłem. Nie mam nic do słodkich, ładnie tańczących dziewczyn. Szczerze, nawet lubię kilka ich piosenek. Ale był taki czas, że w programach muzycznych było zdecydowanie za dużo zespołów z słodkimi i niewinnymi pomysłami. To było takie nudne.

And now to other girls. SONAMOO. They used to be concidered as a new B.A.P with their Deja vu. And then what happened?
Teraz inne dziewczyny. SONAMOO. Były uważane za nowe B.A.P kiedy zadebiutowały z Deja vu. A później co?


Of course it's all about music taste, but I think that I'm just getting irritated when there's too much bland sweetness on stage. I like when artists can express themselves. And of course, we also need some pretty and cute girls, but really.
Let's look at MAMAMOO. They're so confident and charming at the same time.
Oczywiście wszystko zależy od gustów muzycznych, ale wydaje mi się, że po prostu irytuję się, gdy na scenie jest za dużo pustej słodyczy. Lubię gdy artyści wyrażają siebie. I tak, potrzebujemy słodkich i uroczych dziewczyn, ale błagam.
Popatrzmy na MAMAMOO. Są pewne siebie i czarujące w tym samym czasie.


And what about Sistar? Or Hyuna, Ailee, miss A, 2NE1, AOA, Girl's Day and even Girls Generation? And probably much more. It's not that I like all of them but they know for what they're going on stage after all.
And that's probably the problem about which I'm talking about. Maybe it's not that we love bad girls, but we love girls who knows what they want.
A co z Sistar? Albo Hyuną, Ailee, miss A, 2NE1, AOA, Girl's Day czy nawet Girls Generation? I innych. To nie tak, że szaleję za wszystkimi wymienionymi, ale one wiedzą, po co wchodzą na scenę.
I to prawdopodobnie problem o którym mówię. Może to po prostu nie to, że kochamy niegrzeczne dziewczyny, ale kochamy dziewczyny, które wiedzą, czego chcą.


bonus:
I'm actually really interested in Hyoyeon lately, probably because of her appearance in Hit the Stage where she's showing her dance skills. And then *bum* SM and JYP are making collaboration which includes Hyoyeon. I'm dying.
Ostatnio dość mocno interesuję się Hyoyeon, prawdopodobnie przez jej występy w Hit the Stage, gdzie pokazuje swoje zdolności taneczne. I nagle *bum* SM i JYP wypuszczają wspólny kawałek w który angażują Hyoyeon. Umieram.

No comments:

Powered by Blogger.