Donghae's sign mission!

September 07, 2014

From today's post you won't any useful information, or not learn anything new. Indeed, we will focus on recent Siwon's entries on Twitter which concerned on his "Donghae's sign" mission accomplished. And not only his, as you can see in the picture above. ;>
Z dzisiejszego posta nie wyniesiecie żadnych przydatnych informacji, ani nie nauczycie się niczego nowego. Skupimy się bowiem na ostatnich wpisach Siwona na twitterze, które dotyczyły jego zakończonej misji "donghae's sign". I to nie tylko jego, jak możecie zauważyć na zdjęciu powyżej. ;>

If you follow Donghae on instagram, you probably know what's going on with this "sign". The singer often makes a V shape with finger and puts it to his lips. And this is what it's all about. But why SuJu decided to do something like that?
Who knows, everyone has to find some entertainment in a continuous routine. As even BTS dancing Danger in hanboks and Minho sing in dress, so Super Junior decided to do Donghae's mission during the performance at Music Core. ^-^
Jeżeli obserwujecie Donghae na instagramie, pewnie wiecie o co chodzi z tym jego "znakiem". Piosenkarz często robi z palców kształt V i przykłada go do ust. I o to w tym wszystkim chodzi. Tylko dlaczego SuJu postanowiło zrobić coś takiego?
Kto tam wie, każdy musi znaleźć sobie jakieś rozrywki w ciągłej rutynie. Jak chociażby BTS tańczące Danger w szatach hanbok czy Minho w sukience, tak Super Junior zdecydowali się wykonać Donghae's mission podczas Music Core. ^-^

And did you already successfully finish this mission? XD"
A czy Wy zakończyliście już powodzeniem swoją misję? XD"


By the way, I want to ask you, what posts you like the most. I recently asked about it on facebook, but you know how facebook works - shows you 1.4 of everything.
I had already outline of the most liked posts, but you're so wonderful, that you always twist all the statistics upside down. ;; Posts in which I put a lot of work once are answered very positive, other times there're as quiet as in dormitory at midnight.
I have no intention to change the content of a blog, style, or something else. I have no intention also to threaten you to stop writing, if you won't comment (it's probably the most annoying among bloggers). I have no intention to add posts every six months. D:
I would just like to know what topics you are interested in. c:
Przy okazji, chciałabym zapytać Was, jakie posty najbardziej lubicie. Pytałam o to ostatnio na facebooku, ale wiadomo jak z tym facebookiem bywa - pokazuje Wam 1/4 wszystkiego.
Miałam już zarys najbardziej lubianych postów, ale jesteście tacy wspaniali, że zawsze przekręcacie wszystkie statystyki do góry nogami. ;; Posty, w które wkładam dużo pracy raz są przez Was odbierane bardzo pozytywnie, innym razem jest cicho jak w bursie o północy.
Nie mam zamiaru zmieniać treści bloga, stylu, czy czegoś jeszcze. Nie mam zamiaru też Wam grozić, że przestanę pisać, jak nie będziecie komentować (to chyba najbardziej denerwujące wśród blogerów). Nie mam zamiaru także dodawać postów raz na pół roku. D:
Chciałabym tylko wiedzieć, jakie tematy Was interesują. c:


Coming back: Donghae's sign mission!
Wracając: Donghae's sign mission!

2 comments:

  1. Ogółem lubię czytać Twoje posty.. :P I czytam każdy który się pojawia.. Ale czasem nie mam sił, czy humoru żeby skomentować.. :c Za co w sumie przepraszam..
    Pozdrawiam! :3

    ReplyDelete
  2. Jedyny słuszny znak to WISH~! ♥

    ReplyDelete

Powered by Blogger.