On the way to Copenhagen [Sweden]

June 20, 2014
How now I think about it, I had no opportunity to put even the foot in Sweden. From the ferry we left by bus, which stopped until in Denmark.
So grab the photos that I was able to do in the vehicle.
Sweden is a really beautiful country. Peaceful, green, without people.
Jak tak teraz o tym pomyślę, nie miałam okazji postawić nawet stopy w Szwecji. Z promu wyjechaliśmy autobusem, który zatrzymał się dopiero w Danii.
Tak więc łapcie zdjęcia, które udało mi się zrobić z pojazdu.
Szwecja jest naprawdę pięknym krajem. Spokojnym, zielonym, bez ludzi.


What you see in the picture above, is a huge bridge connects Sweden with Denmark. Built at sea, based on an artificial island. To make it more interesting - his part is also under water.
To, co widzicie na zdjęciu powyżej, to ogromny most łączący Szwecję z Danią. Wybudowany na morzu, oparty na sztucznej wyspie. Żeby było ciekawiej - jego część znajduje się też pod wodą.


So that is exactly how drive under the sea looks like. Nothing special. Tunnel, road, lights, claustrophobia.
Tak właśnie wygląda przejazd pod morzem. Nic specjalnego. Tunel, droga, światełka, klaustrofobia.

No comments:

Powered by Blogger.