Spring Photo Shoot (part 2)

May 08, 2014


Today funny photos. Why that funny? Because we bought a greenhouse, so in front of the house waited a pile of soil, which had to be move to it. c:
Dzisiaj zdjęcia zabawne. Czemu zabawne? Gdyż kupiliśmy szklarnię, a przed domem czekała sterta ziemi, którą trzeba było do niej przenieść. c:
1 comment:

Powered by Blogger.