Etude House - Pink Blooming Kit

May 30, 2014


Etude House sent to me a beautiful package. I was surprised, because I received news of shipping equal to 7 days before receiving this package. Yet nothing didn't come to me so quickly. The box is really cute. Unfortunately, while the road it a little bit crushed.
Etude House wysłało do mnie piękną paczkę. Byłam zdziwiona, bo otrzymałam wiadomość o jej wysyłce równo 7 dni przed jej otrzymaniem. Jeszcze nigdy nic tak szybko do mnie nie przyszło. Pudełko jest naprawdę urocze. Niestety, podczas drogi trochę się pogniotło.
Amused me, that in such a big box was located so small thing, and more specifically Blooming Pink Kit, which was created specifically for this year's Blooming Day. Unfortunately, it's not for sale, and the quantity that was produced was quite small.
Rozśmieszył mnie fakt, że w tak wielkim pudełku mieściła się mała przesyłka, a konkretniej Pink Blooming Kit, który został stworzony specjalnie na tegoroczny Blooming Day. Niestety, nie jest w sprzedaży, a  jego ilość, która została wyprodukowana była dość mała.
The packaging is quite simple. And quite charming. But it isn't surprising, it's Etude House. 
In the Blooming Day, women in South Korea celebrate their entry into adulthood - 20th birthday. Especially for them was created this gift.
Opakowanie jest całkiem proste. I dość urocze. Ale co się dziwić, to Etude House.
W Blooming Day, kobiety w Korei Południowej świętują swoje wejście w dorosłość - 20 urodziny. Specjalnie dla nich powstał ten upominek.
Inside were four things: notes, envelope, pen and lipstick. In most they result from cooperation with monami. In fact, all except lipstick. ^-^"
W środku znajdowały się 4 rzeczy: notes, koperta, długopis i szminka. W większości powstały one dzięki współpracy z firmą monami. Właściwie to wszystkie, oprócz pomadki. ^-^"Let's start with a notebook - plain, thick, with clean pages. I'm not sure, but I think you can tear out the paper.
Zacznijmy od notesu - zwykły, gruby, z czystymi kartkami. Nie jestem pewna, ale chyba można z niego wyrywać kartki.Pen - pink with blue refill. What more could you want.
Długopis - różowy, z niebieskim wkładem. Czego chcieć więcej.
Envelope - admit that I expected something like stationery. Meanwhile, inside were cards modeled on postcards and stickers. On the back, however, didnt remind postcards. More like letters or notes, hard for me to describe, because it was all in Korean.
Koperta - przyznam, że spodziewałam się czegoś w stylu papeterii. Tymczasem, wewnątrz znajdowały się karty na wzór pocztówek i naklejki. Z tyłu jednak w ogóle nie przypominały pocztówek. Bardziej jakieś listy, notatki, trudno mi to określić, gdyż wszystko było po koreańsku.
And finally lipstick - Dear My Blooming Lips-talk in color PK004. In this light it looks very reddish. In fact, it's dark pink with a delicate hint of red.
I wreszcie szminka - Dear My Blooming Lips-talk w kolorze PK004. Przy tym oświetleniu wygląda na bardzo czerwony odcień. W rzeczywistości jest to ciemny róż z delikatną nutą czerwieni.


It's all about the content of this small gift. Etude House gave away 100 of these kits to people from all over the world. I really like it. I'm curious what do you think about it, and what think people, who received it as well.
And now I'm going to pack up, kitties. Tomorrow's Magnificon. c:
To tyle, co do zawartości tego małego upominku. Etude House rozdawało 100 takich zestawów ludziom z całego świata. Mi się bardzo podoba. Jestem ciekawa, co Wy o nim myślicie, oraz co myślą o nim osoby, które również go otrzymały.
A teraz idę się pakować, koty. Jutro na Magnificon. c:

2 comments:

  1. Szminka jest przeuroczo opakowana TT

    ReplyDelete
    Replies
    1. owszem. może w końcu uda mi się dzięki niej przekonać do odważniejszych kolorów ust. ^-^"

      Delete

Powered by Blogger.