Donghae & Eunhyuk - Ride Me (Unboxing)

May 16, 2014


Ok, so today EunHae. Ride Me CD. Thin and tiny.
Ok, więc dziś EunHae. Ride Me CD. Cieniutkie i malutkie.

I was a little surprised, cause the inscription on the left turned out to be only a separate card.
Byłam trochę zdziwiona, bo ten napis po lewej okazał się być tylko osobną kartką.

So that presents everything after opening the package. On the left, as the cover's photobook. It's really thin and is restricted to the lyrics with a few photos. Attached to it's separate text file. This's so little that this time you'll see everything.
Tak właśnie prezentuje się opakowanie po otwarciu. Po lewej, jako okładka photobook. Jest naprawdę cienki i ogranicza się do tekstów piosenek z kilkoma zdjęciami. Do niego dołączony jest jeszcze plik osobnych tekstów. Tego jest tak niewiele, że tym razem zobaczycie wszystko. c:
Front and back of photobook. Nothing special.
Przód i tył photobooka. Nic niesamowitego.

Make me laugh that to Donghae and Eunhyuk's disc was attached set of cards with Super Junior-M. I especially not complain, but for me EunHae is enough.
Rozśmieszył mnie fakt, że do płyty Donghae i Eunhyuka dołączony był zestaw kart z Super Junior-M. Specjalnie nie narzekam, jednakże wystarczyliby mi EunHae.No comments:

Powered by Blogger.