AriZona - why so special?

May 13, 2014

For some time I keep hearing how friends boast that they drank this drink. "Oh, how heavenly it is, how wonderful!" I arrived home and my parents told that it was entered to one of the shops in my village. I decided to check out what amazing is in that tea that everyone's adding pictures of it on facebook.
Już od jakiegoś czasu cały czas słyszę, jak znajomi chwalą się iż ten napój pili. "Oh, jaki on nieziemski, jaki wspaniały!". Przyjechałam do domu i zostałam poinformowana, że został on wprowadzony do jednego ze sklepów w mej wsi. Postanowiłam sprawdzić, co takiego niesamowitego jest w tej herbacie, że wszyscy wklejają jej zdjęcia na facebooka.

Quickly, accurately and about - "Original Green Tea with Honey" I drank yesterday, "Blueberry White Tea" today. While drinking just took notes and wrote down my fairy simple observations.
Note from yesterday:
"Very delicate flavor. Quite too delicate. I don't feel tea, but if insist there can be a note of honey. It's refreshing. O, however, I can feel the tea. It smells like Nestea, and I don't like it. But it has beautiful packaging. And it's rather big, as much as 500ml."
Note from today:
"I have the feeling that it has a more distinctive taste. Smells like blueberry yogurt, and it tastes almost like bubble tea. It's quite good. But the more you drink, the more it feels strange artificiality. Taste softer than it smell, but I have a feeling that, has better flavor than the version with green tea."
Szybciutko, ściśle i na temat - "Original Green Tea with Honey" wypiłam wczoraj, "Blueberry White Tea" dziś. W trakcie picia po prostu wzięłam notatki i zapisałam swoje dość proste spostrzeżenia.
Notatka z wczoraj:
"Bardzo delikatny smak. Wręcz zbyt delikatny. Nie czuć do końca herbaty, ale jakby się uprzeć to może i jest tam nuta miodu. Orzeźwiające. O, może jednak czuć herbatę. Zapach jak Nestea, a ja za nią nie przepadam. Ale za to ma piękne opakowanie. I jest dość duża, bo aż 500ml."
Notatka z dziś:
"Mam wrażenie, że ma bardziej wyrazisty smak. Pachnie jak jogurt jagodowy, a smakuje prawie jak bubble tea. Jest całkiem dobre. Mimo to, im więcej się wypije, tym bardziej czuje się dziwną sztuczność. Smak delikatniejszy niż zapach, ale mam wrażenie, że i tak więcej w tym aromatu niż w wersji z zieloną herbatą."


Summing up:
Drink as a a drink. I don't think that with something special has diverged from even Lipton Tea. What is true, has most charming packaging and a much larger selection of flavors, though in Poland are currently available only 5. Well, I still have to check the other 3. Meanwhile, the empty containers will be great to smuggle banana milk. ^-^
Podsumowując:
Napój jak napój. Nie wydaje mi się, żeby w czymś specjalnym odbiegał od chociażby herbaty Liptona. Co prawda ma przeurocze opakowania i zdecydowanie większy wybór smaków, mimo iż w Polsce dostępnych aktualnie jest tylko 5. Cóż, pozostaje mi sprawdzić jeszcze pozostałe 3. Tymczasem puste opakowania będą się świetnie sprawdzać do przemycania mleka bananowego. ^-^

3 comments:

  1. Fajne opakowanie. Ile to gunwo kosztuje? Lubię delikatne smaki xd

    ReplyDelete
  2. fajnie tutaj u Ciebie :)
    Stosunkowo tanie :)

    ReplyDelete

Powered by Blogger.