2NE1 - CRUSH (Unboxing)

May 10, 2014

Title revealed me. Anyway - Jjong's always watching.
Tytuł mnie zdradził. W każdym razie - Jjong's always watching.

Just kidding, the title is a lie. I really wanted to show you the foil. A lot of the foil. Who doesn't like the foil.
Żartuję, tytuł to kłamstwo. Tak naprawdę chciałam Wam pokazać folię. Dużo folii. Kto nie lubi folii.And now - who of you guessed, what is the contents of the package? Hands up. c:
I found recently that fits buy some CDs. You know, to feel like a true kpoper, spending entire savings. Thick millions. I chose two plates, which almost entirely I liked - Donghae & Eunhyuk Ride Me and 2NE1 CRUSH (pink ver.) I ordered on ebay. For each plate was attached set of cards, so in the middle wasn't that one, but the whole set.
A teraz - kto z Was zgadł, jaka jest zawartość przesyłki? Rączki w górę. c:
Stwierdziłam ostatnio, że pasuje kupić jakieś płyty. Wiecie, poczuć się jak taki prawdziwy kpoper, wydający wszystkie oszczędności. Grube miliony. Wybrałam dwie płyty, które niemalże w całości mi się spodobały - Donghae & Eunhyuk Ride Me i 2NE1 CRUSH (pink ver). Zamawiałam na ebayu. Do każdej płyty dołączony był zestaw kart, przez co w środku nie było tej jednej, a cały komplet.


I just noticed that comes out a new Skool Luv Affair consisting of CDs and two DVDs. Bankruptcy? Why not.
Właśnie zauważyłam, że wychodzi nowe Skool Luv Affair składające się z CD i dwóch płyt DVD. Zbankrutować? Czemu nie.

 

The seller was so nice, that added a tiny note and card. Who can guess with who? ^-^
Sprzedawca był na tyle miły, że dołączył malutki liścik i kartę. Kto zgadnie, z kim? ^-^

 

Well, now the unboxing. The pictures taken step by step, so feel as if you were with me. c:
Dobrze, teraz sam unboxing. Zdjęcia robione krok po kroku, więc czujcie się, jakbyście byli ze mną. c:

 The packaging is really thick. You can't see this in the photo, but take my word. It's as if you were holding two plates in hand. 
After opening, it looks exactly like that:
Opakowanie jest naprawdę grube. Nie widać tego na zdjęciu, ale wierzcie mi na słowo. To tak, jakbyście trzymali dwie płyty w dłoni.
Po otworzeniu, wygląda dokładnie tak:


On the left CD, the right photobook. I don't like it. The plate can be easily destroyed if we are careless. 
And now, after putting the photobook on the other side:
Po lewej płyta, po prawej photobook. Nie bardzo mi się to spodobało. Płyta może się łatwo zniszczyć, jeżeli będziemy nieostrożni.
A teraz po przełożeniu photobooka na drugą stronę:
As I already mentioned, to the plate was attached the whole set of cards.
Jak już wspomniałam, do płyty został dołączony cały zestaw kart.

 Yay, and now photobook. There wasn't  very large nor very small. Such just fine, without exaggeration. c: I'll show you only sample pages, because I'm so lazy that I didn't want to take pictures of each side separately. ^-^"
Yay, a teraz sam photobook. Nie był bardzo duży, ani też bardzo mały. Taki w sam raz, bez przesady. c: Pokażę Wam tylko przykładowe strony, bo jestem taka leniwa, że nie chciało mi się robić zdjęcia każdej stronie osobno. ^-^"

 Bookings are of really good quality paper. Thick, slightly hard and matt. And at the end, a curiosity: the characteristic frame of the star is only on the plastic bag. Plate itself looks like this:
Kartki są z naprawdę dobrej jakości papieru. Grube, lekko twarde i matowe. I na zakończenie ciekawostka: charakterystyczna rama gwiazdy jest tylko na plastikowym opakowaniu. Sama płyta wygląda właśnie tak:

 

3 comments:

 1. tak z ciekawości... To w pełni legalne udostępniać zawartość albumu ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lisa-buntowniczka, fak de system i takie tam ;/// xd

   Delete
 2. Karty takie piękne, photobook taki piękny. omg. :'(((((

  ReplyDelete

Powered by Blogger.