Lisa in Saw.

March 06, 2014
I'm writing this post and eating bread with sunflower seeds for 0,4$ and "mexican salad with herring and red beans" for 0,8$. This is the cheapest bread I've ever eaten. But today is not about bread. Well, at least not in such detail.
Believe it or not, but today for the first time I traveled by train. Such a world girl, rode whole Poland and several countries, and has never been on a train. Well, unless you count those in museums, or whatever it was.
Pisząc tego posta jem chleb ze słonecznikiem za 1,30zł i "sałatkę meksykańską ze śledziem i czerwoną fasolą" za 2,50zł. Jest to najtańszy chleb jaki kiedykolwiek jadłam. Ale dziś nie o chlebie. No, przynajmniej nie tak szczegółowo.
Możecie wierzyć lub nie, ale dziś po raz pierwszy jechałam pociągiem. Taka światowa dziewczyna, zjechała  całą Polskę i kilka państw, a nigdy nie była w pociągu. No chyba, że liczymy te w muzeach, czy co to tam było.

Strange, I'm quite surprised those condition of our trains. And I was in two, because we had a transfer at Poznan. But this isn't what I'm writing. All the time we hear about how people complain about the condition of railways. Hello, calm down! Condition of train which I traveled was really at a good level. But all in all, what do I know. She drove one way and now the expert has found. Excuse me one thing - why do you complain?
Dziwne, jestem całkiem zdziwiona stanem tych naszych pociągów. A byłam w dwóch, bo miałyśmy przesiadkę w Poznaniu. Ale nie o tym. Cały czas słyszy się o tym, jak to ludzie narzekają na stan PKP. Halo, ogarnijcie się! Stan pociągów którymi jechałam był naprawdę na dobrym poziomie. Ale w sumie, co ja tam wiem. Jechała w jedną stronę i już się ekspertka znalazła. Wytłumaczcie mi jedno - czemu tak narzekacie?

To Piła (from the Polish - the title "Saw" - some village in some Wielkopolska, nothing significant) somehow we reached after 16. Rhythmical workshops. First impression - I will die of boredom. Seriously. Elder Lady, who led the first lecture, presented us the life story of a woman whose name I don't even remember. Or maybe I just didn't hear it, because Lady don't really know how to handle a microphone. And what to do with the PowerPoint! Later the lecture had the second Lady who, however, was very interested. But about Workshops maybe later.
Do Piły (taka tam wioska w jakiejś tam wielkopolsce, nic istotnego) dotarłyśmy jakoś po 16. Warsztaty rytmiczne. Pierwsze wrażenie - umrę z nudów. Serio. Starsza Pani, która prowadziła pierwszy wykład, przedstawiła nam historię życia jakiejś kobiety, której nawet nazwiska nie zapamiętałam. A może nie wyłapałam, bo Pani nie bardzo wiedziała, jak obchodzić się z mikrofonem. A co dopiero z PowerPointem! Później jednak wykład miała druga Pani, która natomiast bardzo mnie zainteresowała. Ale o Warsztatach może później.

Imagine further that in the Piła (no, seriously, don't check it) - but rather 3km behind her - is quite pleasant resort. But you already know it from my facebook. We got a 6 bedded room, while we are five. I'm incredibly surprised, because he is big, has a large bathroom, large wardrobe and a lot of wi-fi.
Ah, plus on the table is a lot of food. We need to stick to a diet, simple.
Wyobraźcie sobie jeszcze, że w tej Pile (nie, serio, nie sprawdzajcie) - a raczej 3km za nią - jest całkiem przyjemny ośrodek. Ale to już wiecie z mojego facebooka. Dostałyśmy 6 osobowy pokój, podczas, gdy jesteśmy w piątkę. I jestem niesamowicie zaskoczona, bo jest on duży, ma dużą łazienkę, dużą szafę i dużo wi-fi.
Ah, plus na stole jest dużo jedzenia. Takie tam rytmiczki muszą trzymać się diety, proste.
Actually, this "mexican salad with herring and red beans" is quite spicy. But cheap.
Tak właściwie, to ta "sałatka meksykańska ze śledziem i czerwoną fasolą" jest dość pikantna. Ale tania.

3 comments:

 1. Borze, znowu jesz śledzie .___. I nikogo nie oszukasz, wszyscy wiemy, że na ostatnim zdjęciu jest tylko Twój prowiant ;* WŁAŚNIE SKOŃCZYŁAM SWOJĄ EDUKACJĘ I NIE MUSZĘ JUŻ CHODZIĆ DO SZKOŁY, JEEE XDDDD

  ReplyDelete
 2. Pikantna sałatka ze śledziem.... Ciekawe. XD
  Ładny pokój dostałyście, a zdjęcia są boskie. :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. co tam wymyślać, zwykły śledź, tylko z większą ilością cebuli. i fasoli. xd
   yup, aparaty za pieniądze rodziców robią dość dobre zdjęcia. :D

   Delete

Powered by Blogger.