Key saved a life.

March 25, 2014

Lau has just sent me a link to instagrama of some girl. I didn't know what it was, but it had to be something important, because the messages expressed a lot of emotion. So I clicked the link and I couldn't believe, what I saw.
Lau przed chwilą wysłała mi link do instagrama pewnej dziewczyny. Nie wiedziałam o co chodzi, ale musiało być to coś ważnego, bo wyrażała w wiadomości bardzo dużo emocji. Kliknęłam więc w link i nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam.

This text appeared in front of my eyes. All written by Kibum from his personal account. Addressed to a girl who was cut all her arms and legs. New trails on old scars. She's a big fan of SHINee so message from Kibum immediately went to her.
I can not believe how good and amazing human is Key. I can not believe it too, that he took care of her case, forcing her to stop the mutilation. I don't want to come here in the topic of cuts, because you would hear only that people who are doing it are stupid and only want to draw the attention of the people. That girl did it, but for the price of a thousand scars.
At this point, Key really gained much in my eyes. Moreover, he showed the interest in his fans. And it's in such a strange way, finding them on instagram. Supposedly we are all so far away, yet so close. So it's worth to believe. And even though, I'm aware that most likely neither I nor any of my friends or readers will not make such contact with their idol, honestly I support this girl. And I believe that with such a huge support she will be fine.
Because we really are very similar.
Właśnie ten tekst pojawił się przed moimi oczyma. Wszystko napisane przez samego Kibuma z jego osobistego konta. Skierowane do dziewczyny, która miała pocięte całe ręce i nogi. Nowe ślady na starych bliznach. Jest wielką fanką SHINee więc wiadomość Kibuma natychmiast do niej trafiła.
Nie mogę uwierzyć, jak dobrym i niesamowitym człowiekiem jest Key. Nie mogę uwierzyć też, że zajął się jej sprawą, zmuszając do zaprzestania okaleczania się. I nie chcę tu wchodzić w temat cięcia, bo usłyszelibyście tylko, że osoby które to robią są głupie i pragną jedynie zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Tej dziewczynie się to udało, ale za cenę tysiąca blizn.
W tym momencie Key naprawdę wiele zyskał w moich oczach. Ponadto, pokazał, że interesuję się swoimi fanami. I to w tak dziwny sposób, znajdując ich na instagramie. Niby wszyscy jesteśmy tak daleko, a jednak tak blisko. Więc warto wierzyć. I mimo, iż mam świadomość, że najprawdopodobniej ani ja, ani żaden z moich znajomych, czy czytelników nie nawiąże takiego kontaktu ze swoim idolem, szczerze wspieram tą dziewczynę. I wierzę, że z tak ogromnym wsparciem da sobie radę.
Bo tak naprawdę jesteśmy do siebie bardzo podobne.I don't share that person's profile, due to her privacy.
Nie udostępniam profilu tej osoby, ze względu na jej prywatność.

1 comment:

Powered by Blogger.