February Favorites [2014]

March 01, 2014

At first this post had to look entirely different. I wanted to filming the video for you, as it is usually does. And here, the plans have changed. ^-^" Forgive me, ok? Anyway, I don't have many favorites of the month, so I think that you will notice everythng in this post. Hwaiting~
Początkowo ten post miał wyglądać zupełnie inaczej. W planach miałam nakręcenie dla Was filmu, jak to się zazwyczaj robi. A tu proszę, plany się zmieniły. ^-^" Wybaczycie mi, prawda? Zresztą zbyt wielu ulubieńców minionego miesiąca raczej nie mam, więc myślę, że połapiecie się w tym poście. Hwaiting~

So at the beginning "cosmetic" favorites. Yup. I'll present here two Inglot shadows - white (373) and pink (362).
Więc na początek ci ulubieńcy "kosmetyczni". Yup. Przedstawię Wam tutaj dwa cienie Inglota - biały (373) i różowy (362).For this I bought a pallet for 5 cartridges. It cost probably (about) 5,5$, while one round shadow - 3$. As for me, great price and a great idea. The pallet works on the magnet, so shadows can change, insert and remove.
But about shadows - they are well pigmented and long lasting on the eyelids. Overall, why I'll praise them, everyone knows how good are Inglot shadows... and if you don't know, I warmly invite you to try them out! You need to support the Polish brands, especially those that are compared to the MAC. c:
Besides, I think it's not worth to buy pallets, when we will use one or two colors. Especially, when we can compose themselves such, choosing shades that will certainly be used. And it's still in such a good price.
Do tego zakupiłam paletkę na 5 wkładów. Kosztowała ona bodajże 16zł, podczas, gdy jeden okrągły cień - 10zł. Jak dla mnie świetna cena i świetny pomysł. Paletka działa na magnes, więc cienie możemy zmieniać, wkładać i wyjmować.
Ale co do samych cieni - są świetnie napigmentowane i długo utrzymują się na powiekach. W sumie co ja je będę chwalić, każdy wie, jak dobre są cienie z Inglota... a jeżeli nie wiecie, to serdecznie zapraszam Was do ich wypróbowania! Trzeba wspierać polskie marki, szczególnie takie, które porównywane są do MACa. c:
Poza tym uważam, że nie warto kupować palet, z których i tak będziemy używać jednego, może dwóch kolorów. Zwłaszcza, że możemy sami sobie taką skomponować, wybierając cienie, których z pewnością będziemy używać. I to jeszcze w tak dobrej cenie.


Did you know that I'm a big fan of tea? And if you didn't, you already know. ^-^
This month I decided to buy something different from the usual earl grey, lipton and raspberry, mint, or who knows what else tea. At the beginning of the month I was with my dad in the shop and had to decide quickly. I grabbed a random tea and went on.
As it turned out - the choice was quite a hit. As you can see, it's a white tea with Thai lemon and pomegranate flower. Yay, it's really delicious. ;; Such delicate, but distinctive. How do I describe the taste for you? ><
Wiedzieliście, że jestem wielką fanką herbat? A jak nie wiedzieliście, to już wiecie. ^-^
W tym miesiącu zdecydowałam się kupić coś innego od zwykłego earl greya, liptona, czy herbaty malinowej, miętowej, czy kto wie, jakiej jeszcze. Na początku miesiąca byłam z tatą w sklepie i musiałam się szybko zdecydować. Chwyciłam pierwszą lepszą herbatę i poszłam dalej.
Jak się okazało - wybór był całkiem trafiony. Jak możecie zauważyć, jest to herbata biała z tajską cytryną i kwiatem granatu. Yay, jest naprawdę pyszna. ;; Taka delikatna, a jednak wyrazista. Jak mam Wam opisać jej smak? ><I'm not a big supporter of going to the cinema. Ba, if I already have to go there, I have to rethink this decision 5674 times. I don't like to just spend money on a movie, which in general I may not like.
Nie jestem wielką zwolenniczką chodzenia do kina. Ba, jeżeli już mam tam iść, to muszę tą decyzję przemyśleć 5674 razy. Szkoda mi po prostu wydawać pieniędzy na film, który w ogóle może mi się nie podobać.


Yeah, I like cartoons, and what. On the last day of January along with classmate, instead to school, we went to Bonarka. She laughed at me, that I want to go to the Disney movie. >< AND LATER SHE'S BEEN PLEASED EH. ^-^"
In any case - "Frozen" is a very nice production. I admit that we have fun with Olaf. And "Let It Go" (already in probably all languages) enchants in Korean and piano version.
Tak, lubię bajki, a co. W ostatni dzień stycznia razem z koleżanką z klasy zamiast do szkoły, poszłyśmy do Bonarki. Śmiała się ze mnie, że chcę iść na bajkę. >< A PÓŹNIEJ BYŁA ZADOWOLONA, EH. ^-^"
W każdym razie - "Kraina Lodu" to bardzo przyjemna produkcja. Przyznam, że świetnie bawiłyśmy się w towarzystwie Olafa. A "Let it go" (już w bodajże wszystkich językach) oczarowuje w wersji koreańskiej i na pianino.Less than two weeks ago I bought a new book - "All Woman & Springtime" by Brandon W. Jones. I admit that I had no such intention and encouraged me cover, and a short summary at the end. The book should talking about the girls from North Korea, which are exported to the west. In fact, the story is much more complicated.
The book is divided into four parts, like the four stages of characters life. Two characters - Il-sun and Gi. Girls whose life went tragically, who came to slavery.
I expected something lighter with a serene end - in total cover was telling that too. Meanwhile, I got a book that dramatically illustrates the reality of North Korea after II World War (times of Kim Il Sung and Kim Jong Il). In addition, it shows the problem of sudden disappearances of girls - even those abducted may suddenly disappear.
Niecałe dwa tygodnie temu kupiłam sobie nową książkę - "Wiosenne dziewczęta" Brandona W. Jones'a. Przyznam, że nie miałam wcale takiego zamiaru i zachęciła mnie okładka, i krótkie streszczenie na końcu. Książka miała opowiadać o dziewczynach z Korei Północnej, które zostają wywiezione na zachód. Tak naprawdę, historia ta jest o wiele bardziej skomplikowana.
Książka podzielona jest na cztery części, przedstawiające jakby cztery etapy życia bohaterek. Dwóch bohaterek - Il-sun i Gi. Dziewczyn, których życie potoczyło się tragicznie, które trafiły do niewoli.
Spodziewałam się czegoś lżejszego z pogodnym zakończeniem - w sumie nawet tak podpowiadała okładka. Tymczasem dostałam książkę, która w drastyczny sposób przedstawia rzeczywistość w Korei Północnej już po II Wojnie Światowej (czasy Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila). Ponadto, pokazuje problem nagłych zaginięć dziewczyn - nawet te porwane mogą nagle zniknąć.


K-pop~
In this month's decisive favorites were the BTS, and Donghae and Eunhyuk as well.
W tym miesiącu zdecydowanymi ulubieńcami byli BTS, oraz Donghae i Eunhyuk.What I mean is that I had nothing to WHOLE albums. I am surprised, cause I'm not a big fan of BTS. Ba, I even don't distinguish they, don't know their names, height, date of birth, whatever. Despite this, "Boy in Luv" has me all. So ABCDEGH Hakuna Matata.
Mam tutaj na myśli, że nic nie miałam do CAŁEGO wydanego albumu. Sama się sobie dziwie, bo wielką fanką BTS nie jestem. Ba, ja nawet ich nie rozróżniam, nie znam ich imion, wzrostu, dat urodzenia, whatever. Mimo to "Boy in Luv" ma mnie całą. Więc ABCDEFGH Hakuna Matata.
At the EunHae comeback I waited from when I saw the MV short ver. It was so heavy, survive up to 26. ;; And despite that the album is available so short, all the songs are quite enjoyable. And Donghae so beautiful. . _. In any case, let's not go into my sick fangirling, here you are a link to the entire MV.
I do not know what's going on with the wigs, but Siwon is really charming. c:
Na comeback EunHae czekałam od kiedy zobaczyłam short ver. MV. To było takie ciężkie, dotrwać aż do 26. ;; I pomimo, że płyta jest dostępna tak krótko, wszystkie piosenki są całkiem przyjemne. A Donghae taki piękny. ._. W każdym razie nie wchodźmy w mój chory fangirling, macie link do całego MV.
Nie wiem, o co chodzi z tymi perukami, ale Siwon jest doprawdy uroczy. c:


And do you have some favorites of February?
Thank you and see you! <3
A Wy macie jakiś ulubieńców lutego?
Dziękuję i do zobaczenia! <3


3 comments:

 1. Pooglądałabym jakieś filmiki z tymi ładnymi tańczącymi chłopcami ALE NIE MAM INTERNETU ;_; Chcę obejrzeć "Frozen" D:

  ReplyDelete
 2. Herbata, słodki Jezu, idę po nią.
  Jestem uzależniona od herbaty, soł...
  Jeśli książka wpadnie mi w łapki, to przeczytam ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. yay, tak, jest pyszna. *^*
   serdecznie polecam tą książkę, mimo, iż jest dość smutna i realia trochę przerażają. ^-^"

   Delete

Powered by Blogger.