Bielsko-Biała. ✫

February 06, 2014
Hi~ <3
As you know - last days I spent with Quinni Neko. I came back yesterday, but didn't have strenght to write something new. ><
Her winter holidays don't overlap with mine, so we could afford only for incomplete weekend in my house. Later we went to her. Yes, it's quite strange, but Patrycja as always went to school and I just sat in her house. B|
Witajcie~ <3
Jak wiecie - ostatnie dni spędziłam z Quinni Neko. Wróciłam od niej wczoraj, ale już nie miałam siły siadać nad blogiem. ><
Jej ferie nie pokrywały się z moimi, dlatego mogłyśmy sobie pozwolić tylko na niecały weekend u mnie w domu. Później razem pojechałyśmy do niej. Tak, to trochę dziwne, ale Patrycja jak gdyby nigdy nic chodziła do szkoły, a ja siedziałam u niej w domu. B|She lives near Bielko-Biała (I'll not reveal the detail here. ^-^") and she comes to school there too. On Tuesday her mother drove me to her for PE. Yes, PE. ;; No, keep quiet, we danced then the polonaise (you know, the last class, prom and stuff like this). It was funny. c:
Later, walk a little on the Bielsko. We met with friend, who I met at course in Kielce and together went to Bubble Tea.
Mieszka niedaleko Bielska (nie będę tutaj może zdradzać szczegółów. ^-^") i tam też chodzi do szkoły. We wtorek jej mama podwiozła mnie do niej na wf. Tak, wf. ;; Nie, spokojnie, tańczyliśmy wtedy poloneza (wiecie, klasa maturalna, studniówka i te sprawy). Było całkiem zabawnie. c:
Później przeszłyśmy się trochę po Bielsku. Spotkałyśmy się z koleżanką, którą poznałam na kursach w Kielcach i razem poszłyśmy na Bubble Tae.Such delicious Bubble Tae I have probably never drank before. *^* On the left is mine - milk, banana and cherry balls, on the right Patrycja's - something like coffee with yoghurt and strawberry balls for heat. Aww. ;w;
Takiego pysznego Bubble Tae chyba jeszcze nigdy nie piłam. *^* Po lewej moje - mleko, banan i kuleczki wiśniowe, a po prawej Patrycji - coś w stylu kawy z kuleczkami jogurtowymi i truskawkowymi na ciepło. Aww. ;w;


You probably realised, how little time have people which are walking to art school. I mean here how late they come back home (and if not, image that this is about 8-9 hours in school by day. and I don't mean lesson hours). Thanks to this, I read about 20 manga. ._. All titles I have saved, but I will not share this here and scandalize you. ;>
Ah, I add here my photo from first visit at Quinni's place -> how little is needed to happiness. ^-^"
Pewnie orientujecie się, jak mało czasu mają osoby chodzące do szkół artystycznych. Mam tutaj na myśli jak późno wracają do domu (a jak nie, to wyobraźcie sobie, że jest to ok. 8-9 godzin w szkole dziennie. i nie mam tu na myśli godzin lekcyjnych). Dzięki temu przeczytałam ok. 20 mang. ._. Wszystkie tytuły mam zapisane, ale nie będę ich tutaj udostępniać i Was gorszyć. ;>
Ah, dodaję Wam tu jeszcze zdjęcie z mojej pierwszej wizyty u Quinni -> jak niewiele potrzeba mi do szczęścia. ^-^"


No comments:

Powered by Blogger.