Story of the cat.

January 27, 2014
At the weekend I published on the fanpage photo of a cat sitting on a washing machine, writing that he watches me while bathing. His story, however, didn't end at this point. ;>
W weekend wstawiłam Wam na fanpage'a zdjęcie kota siedzącego na pralce, pisząc, iż obserwuje mnie on podczas kąpieli. Jego historia jednak nie skończyła się na tym punkcie. ;>


Of course, for confirmation - offensive photo, Lisa in the tub. Σ(゚ロ゚」)」
Oczywiście, dla potwierdzenia - brzydkie zdjęcia, Lisa w wannie. Σ(゚ロ゚」)」


Returning to the cat. I published the photo and again looked at the washing machine. Cat wasn't already on it. For the moment, however, he jumped right next to my head. c':
Wracając do kota. Opublikowałam zdjęcie i znów spojrzałam na pralkę. Kota już na niej nie było. Za chwilę jednak wyskoczył tuż obok mojej głowy. c':Yes, in the beginning I was frightened. Especially since this creature was ready to jump into the tub. Smart Lisa, remembered that cats should be afraid of the water and gently splashing pet. He immediately escaped to the other end of the bathroom.
Owszem, na początku się przestraszyłam. Zwłaszcza, że to stworzonko gotowe było wskoczyć mi do wanny. Mądra Lisa, przypomniała sobie, że koty powinny bać się wody i lekko pochlapała zwierzątko. To natychmiast uciekło na drugi koniec łazienki.


Again, a moment of peace. But.. really? No, not at all. :D Mr. Cat again walked to the other end of the tub and stood in a safe position behind towels.
Znów chwila spokoju. Ale czy aby na pewno? Nie, skądże. :D Pan kot znów przeszedł na drugi koniec wanny i stanął w bezpiecznej pozycji, za ręcznikami.


Why drag it further - I went out of the bath, and when the cat saw that I sit and do him pictures, deftly walked the length of the bath 9453 time and .. What did he do?
Po co to dalej przeciągać - wyszłam z wanny, a gdy kot zobaczył, że siedzę i robię mu zdjęcia, zgrabnie przeszedł długość wanny po raz 9453 i.. co zrobił?
He walked to my knees, because the whole time he just wanted me to to pet him. XD"
Wszedł mi na kolana, bo przez cały czas chciał tylko, żebym go pogłaskała. XD"


*photos taken by toaster, excuse me, I usually don't carry with me SLR camera to the bathroom. ;;*
*zdjęcia robione tosterem, wybaczcie, zazwyczaj nie noszę ze sobą do łazienki lustrzanki. ;;*

6 comments:

 1. Kotałke <3
  Chciałabym mieć kota, ale pół rodziny pouczulane.
  Obserwuję ^^

  ReplyDelete
 2. Hej, mogłabyś powiedzieć tytuł piosenki nr 8? Proooszę >.< Bo słucham cały czasi coś mi świta, ale nie wiem ;_; Tojest coś od SHINee? xD

  ReplyDelete
 3. Wiem! To 6 to "Evil"? Jejuu, mądra ja *o* xD

  ReplyDelete

Powered by Blogger.