Moment of rest.

January 12, 2014
Yesterday for almost the whole day I was outside the apartment. Why? Because I was looking body and ballet shoes for Thursday exam. I never thought that this would be that difficult! ._.
After completing the course at school I went to Decathlon, and then to the Plaza because it was next to. Later I went back to the dormitory and went to sleep. ><
Wczoraj przez niemal cały dzień byłam poza mieszkaniem. Dlaczego? Bo szukałam body i baletek na czwartkowy egzamin. Nie sądziłam, że znalezienie ich będzie takie trudne! ._.
Po zakończeniu zajęć w szkole pojechałam do Decathlonu, a następnie do Plazy, gdyż była tuż obok. Później wróciłam do bursy i poszłam spać. ><

In the evening I went to Galeria Krakowska, because Edyta came there. I did shopping, and then tried to reach her. If not the fact that by chance we met, probably I would go back to the dormitory. c':
Anyway, when we met, she take me to Starbucks.
Wieczorem pojechałam do Galerii Krakowskiej, gdyż przyjechała do niej Edyta. Zrobiłam zakupy, a później starałam się do niej dodzwonić. Gdyby nie fakt, że się przez przypadek spotkałyśmy, pewnie pojechałabym z powrotem do bursy. c':
W każdym razie, gdy już udało nam się spotkać, zabrała mnie do Starbucksa.Yeah, how romantic ~
Sorry for the quality of all the pictures, but I am so lazy that I didn't want to take with me my camera. c:
After 20 I had to say good-bye to friends, because in some magical way they had to go home. Myself while I went to buy something to eat. Now, if you know me, you shall be shocked:
Tak, jak romantycznie~
Przepraszam Was za jakość wszystkich zdjęć, ale jestem tak bardzo leniwa, że nie chciało mi się brać ze sobą aparatu. c:
Po 20 musiałam pożegnać się ze znajomymi, gdyż w jakiś magiczny sposób musieli wrócić do domu. Sama natomiast poszłam kupić sobie coś do jedzenia. Teraz, jeżeli mnie znacie, doznacie szoku:


No, no one forced me to buy sushi. No, I not lost a bet, I'm healthy, I'm not dying, the world is not coming to an end. :D I just found, that it's time to convince to this. _(_^_)_
And now - have you noticed the tiny tint that came to me in the last shipment? I am completely in love with it! *^*
(makeup after all day, so in all washed away the whole lips. ^-^")
Nie, nikt mnie nie zmusił do kupienia sushi. Nie przegrałam żadnego zakładu, jestem zdrowa, nie umieram, świat nie zmierza ku końcowi. :D Po prostu stwierdziłam, że czas się do niego przekonać. _(_^_)_
A teraz - zwróciliście uwagę na malutki tint, który przyszedł do mnie w ostatniej przesyłce? Jestem w nim całkowicie zakochana! *^*
(makijaż po całym dniu, więc w sumie zmyły się całe usta. ^-^")


U see? I ate everything. c:
My horrified face doesn't mean anything, no. c:
Widzicie? Zjadłam wszystko. c:
Moja przerażona mina nic nie znaczy, nie. c:


And now I'm going to dress up and learn. It's a little sad that I have it so much that I can't find even the time to write something here. ;// Um, still have a concert today.
A teraz idę się ubrać i wezmę się za naukę. Trochę przykre, że mam jej tak wiele, iż nie znajduję nawet czasu, żeby coś tu pisać. ;// Um, jeszcze dzisiaj koncert.

2 comments:

  1. Cz Ty jesteś tak zmęczona i masz takie podkrążone oczy, czy to makijaż? o.O Bo ja się podobnie malowałam na halloween, jak byłam przebrana za truposza xD

    ReplyDelete

Powered by Blogger.