Review: Etude House - Wonder Pore Modeling Clear.

October 26, 2013
Review of another product Etude House? Why not. ^-^"
This time quite famous mask of Wonder Pore series. Unfortunately, I'm writing this review very spontaneous and I didn't do pictures of the product itself. But you can see it here on the official Etude House website.
It's a gray powder, which mixed with water forms a green odd mass. I was sure that it will be gray, and here such a surprise. ^-^"
The package is selected, how much water should be poured. But it's a little impractical, because in this way a lot of product will be wasted. I quietly enough for two applications, using half, keeping the other half.
The application method is quite simple, but complicated too. All very quickly "freezes" (doesn't harden, its consistency is more like a gum). If you don't impose the product on the face immediately after mixing the powder with water - it will not want to stick to the skin.
Recenzja kolejnego produktu Etude House? Dlaczego nie. ^-^"
Tym razem dość znana maseczka z serii Wonder Pore. Niestety, tą recenzję piszę dość spontanicznie i nie zrobiłam zdjęć samego produktu. Możecie jednak zobaczyć go tutaj, na oficjalnej stronie Etude House.
Jest to szary proszek, który po pomieszaniu z wodą tworzy dziwną zieloną masę. Byłam pewna, że będzie ona szara, a tu takie zaskoczenie. ^-^"
W opakowaniu jest zaznaczone, jak wiele wody powinno się wlać. Jest to jednak trochę niepraktyczne, bo w ten sposób zmarnuje się wiele produktu. Mi spokojnie wystarczyło na dwie aplikacje. odsypując połowę, zachowując drugą połowę.
Sposób nakładania jest dość prosty, a jednocześnie skomplikowany. Całość strasznie szybko "zastyga" (nie twardnieje, swoją konsystencją przypomina bardziej gumę). Jeśli nie nałoży się produktu na twarz zaraz po zmieszaniu proszku z wodą - nie będzie on chciał się trzymać skóry.


tag..... XD"
Don't laugh, really. xD
As I said - it's a pretty spontaneous post from sleepy Lisa in the morning in the main role. ^-^"
Returning: keep it on your face for 20-30 minutes and take off. Pulls up a pretty ridiculous by the gummy consistency. c:
Nie śmiejcie się, serio. xD
Jak już wspomniałam - jest to całkiem spontaniczny post z niewyspaną Lisą z rana w roli głównej. ^-^"
Wracając: trzymamy to na twarzy przez ok. 20-30 minut i zdejmujemy. Ściąga się to całkiem śmiesznie przez tą gumową konsystencję. c:


To sum up: I did not notice any effects. The manufacturer recommends the use this product two times a week, so maybe after this treatment something would be obvious? Possible. However, the regular price of approx 6.50$ somehow not encouraged.
Podsumowując: nie zauważyłam żadnych efektów. Producent zaleca stosowanie tego produktu 2 razy w tygodniu, więc może po takiej kuracji byłoby coś widać? Możliwe. Jednak cena regularna wynosząca ok. 20zł jakoś nie zachęca.


1 comment:

  1. Wygląda jak szpinak o.O Użyłabym tylko po to, by móc ją zdjąć w ten śmieszny sposób :D

    ReplyDelete

Powered by Blogger.